Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Frötuna skola måste snabbt få fler platser

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Björnöföräldrarnas uppror i sociala medier visar att det skyndsamt måste skapas fler skolplatser på Frötuna skola. Platsbristen på denna skola är en konsekvens av den alltför snabba expansionstakten i Norrtälje stad, skriver Andrea Kronvall, Tina Sandberg och Jacob Heitmann.

Bild: Tobias Bernander

Annons

Den amerikanske journalisten och författaren Norman Cousins sa en gång att visdom är att förutse konsekvenser.

När politiker förordar en hög expansionstakt, bostadsbyggande och nya stadsdelar i en kommun är det naturligtvis rimligt att beakta konsekvenserna. Ekonomiska konsekvenser givetvis, men även att säkra nödvändig infrastruktur och inte minst skolplatser för dem som flyttar hit och redan bor här.

Vi sverigedemokrater har länge förordat en lägre expansionstakt än i stort sett samtliga övriga partier i kommunen, inte minst för att kunna hantera konsekvenserna av en expansion på ett bra sätt. En lägre och sundare expansionstakt än vad vi har sett i Norrtälje stad under de senaste åren är inte detsamma som att inte vilja expandera alls. Sverigedemokraterna står bakom flertalet bostadsprojekt, inte minst de i Rimbo och Älmsta.

Annons

Annons

Varför invändningar kring en för hög expansion? Svaren är många men vi vill i denna debattartikel belysa just platsbrist inom förskolan och skolan som en viktig faktor. Tillräckligt med skolplatser har inte upprättas i takt med det ökade invånarantalet helt enkelt.

Vi har i detta nu ett färskt exempel gällande förskoleplatser inför höstterminen 2021. Då är det nämligen dags för sexåringarna som hittills gått på förskola att flytta upp till förskoleklass (skolan). Beskeden om vilken skola barnen får gå på kommunicerades till föräldrarna den 23 april. Flertalet föräldrar i Björnö har därför i dagarna gått ut i uppror på sociala medier på grund av att deras barn har placerats i Grindskolan till hösten, trots att de redan har syskon i den närmaste skolan, Frötuna skola. Anledningen är enkel, det finns inte nog platser i Frötuna, där är knökfullt.

De flesta håller nog med om att det så kallade livspusslet är nog så svårt att få ihop utan att behöva hämta och lämna barn på olika skolor varav den ena på ”fel sida” stan innan och efter arbetet. Barnen har dessutom inte rätt till skolskjuts till och från fritids (även om kommunen kan göra undantag).

Även om det skulle gå att lösa skolskjutsfrågan rent praktiskt är det inte optimalt att små sexåringar skall passa busstider och åka själva när de har en skola och syskon närmre hemmet. Då har något gått allvarligt snett i planeringen. Expansionen har lett till högst oönskade konsekvenser.

Annons

Tidigare styren, och nuvarande styre, idkar pajkastning kring vems fel detta är men faktum är att samtliga borde vara självkritiska. Samverkansstyret gjorde inte tillräckligt för att upprätta nya skolor och heller inte tidigare moderatledda styren uppenbarligen. Detta är dock ointressant för barn och föräldrar som drabbas i detta nu.

Annons

Sverigedemokraterna förordar att detta löses skyndsamt. Vi är övertygade att det ligger i samtligas intresse. Vi är verkligen inte förtjusta i tillfälliga barack- eller paviljonglösningar då det är ett kortsiktigt och med stor sannolikt ett kostsamt alternativ, men i detta fall bör det ändå övervägas fram tills att den planerade nya skolan står klar i Björnö. Vi utgår dock ifrån att förvaltningen tittar på alla alternativ som står till buds för att hitta en lösning så att barn och föräldrar kan ta sig an sitt nya skoläventyr med glädje i höst.

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd och ledamot i barn- och skolnämnden

Tina Sandberg (SD), ledamot i barn- och skolnämnden

Jacob Heitmann (SD), vikarierande gruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan