Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Bra att fler vill rädda våra hav

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ska vi få rätsida på Östersjöns akuta situation krävs många åtgärder. Förutom att verka för förbud av bottentrålning behöver vi bland annat skydda fler kust- och havsområden, göra insatser för akut utrotningshotade arter och minska övergödningen, skriver Camilla Rydstrand och Gabriel Liljenström. Foto: Kustbevakningen, TT.

Annons

Det är glädjande att läsa att allt fler partiföreträdare höjer sina röster för en hållbar utveckling av våra hav och marina resurser. För några veckor sedan sa riksdagsledamoten Kjell Jansson (M) i Norrtelje Tidning att han ville stoppa bottentrålningen i Östersjön och främja det småskaliga kustnära fisket. Denna vecka är det Gustav Hemming (C) som hörs i samma fråga.

Annons

Vi håller med Kjell Jansson, det har verkligen blivit svårare att få napp här hemma i Roslagen. Det är ett litet tydligt symptom på ett väldigt omfattande utmaning, och därför är det jätteviktigt att vi gör gemensam sak. Exempelvis ställde sig glädjande nog samtliga partier i Norrtälje kommunfullmäktige bakom kommunens remissvar till Havs- och vattenmyndighetens förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön. I remissvaret förde vi bland annat fram önskemål om att ytterligare flytta gränsen för det storskaliga fisket på öppet hav från fyra till tolv sjömil från baslinjen i kommunens vattenområde.

Annons

En av svårigheterna med fiskerifrågan är att regeländringar behövs utanför de nationella territorierna, vilket kräver internationella överenskommelser. Under tidigt 2000-tal gjorde en journalist ett reportage om det industriella fisket och fiskebeståndens status. Insikterna kring vidden av krisen fick henne att göra ytterligare efterforskningar som resulterade i att hon gav ut en bok.

Året var 2007 och journalisten hette Isabella Lövin. För boken Tyst hav fick hon bland annat stora journalistpriset. Isabella Lövin gav sig därefter in i EU-politiken där hon under Miljöpartiets flagg till stor del satte agendan för de krafttag för fiskeripolitiken som har tagits sedan dess och för det arbete som nu pågår, där svenska parlamentariker ofta delar ställningstaganden över blockgränserna. På EU-nivå driver den gröna gruppen stenhårt frågor som ökat skydd av marina områden, hållbara fiskekvoter, förbud mot bottentrålning och åtgärder som gynnar det småskaliga lokala fisket.

Annons

Boken Tyst hav gav Isabella Lövin bland annat stora journalistpriset. Hon gav sig därefter in i EU-politiken där hon under Miljöpartiets flagg till stor del satte agendan för de krafttag för fiskeripolitiken som har tagits sedan dess, skriver Camilla Rydstrand och Gabriel Liljenström. Foto: Camilla Rydstrand.

Ska vi få rätsida på Östersjöns akuta situation krävs många åtgärder. Förutom att verka för förbud av bottentrålning behöver vi bland annat skydda fler kust- och havsområden, göra insatser för akut utrotningshotade arter, minska övergödningen, fasa ut användning av miljögifter, minimera utsläpp av läkemedelsrester och antibiotika till vatten och förhindra spridningen av mikroplaster.

Annons

Regeringen har lagt en rekordbudget för grön återhämtning 2021 med 2,2 miljarder till svensk natur. I dessa ryms flera olika åtgärder som kommer att bidra till bättre status i våra hav och vatten. Det kommer självklart att krävas fortsatta budgetsatsningar och breda överenskommelser, men med det breda engagemang som vi nu ser från olika håll i politiken kan ser vi möjligheter att åstadkomma friska och bärkraftiga marina ekosystem för framtiden.

Vi välkomnar ett brett engagemang för våra hav och marina miljöer och skickar ett exemplar av Isabella Lövins bok Tyst hav till Kjell Jansson. När han har läst den hoppas vi han skickar den vidare till fler som vill hjälpa till, skriver Camilla Rydstrand och Gabriel Liljenström. Foto: Camilla Rydstrand.

Miljöpartiet vill inte ha monopol på hållbarhetsfrågorna, då går förändringen för långsamt. Vi välkomnar ett brett engagemang för våra hav och marina miljöer och skickar ett exemplar av Isabella Lövins bok Tyst hav till Kjell Jansson. När han har läst den hoppas vi han skickar den vidare till fler som vill hjälpa till (#delningsekonomi).

Camilla Rydstrand (MP), gruppledare Miljöpartiet i Norrtälje

Gabriel Liljenström (MP), gruppledare Miljöpartiet i Norrtälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan