Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Lägre räntor för Roslagsbostäder är bra men löser inte bostadsbristen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Roslagsbostäder skulle bara kunna bygga några enstaka lägenheter per år för de pengar som sänkta räntor och slopad utdelning skulle ge. Detta är naturligtvis välkommet, men knappast en lösning på nuvarande bostadsbrist, skriver Jacob Heitmann och Mikael Strandman. Foto: Tomas Oneborg, TT.

Annons

I debattinlägget om tilldelningen av allmännyttans lägenheter uttryckte jag (Mikael Strandman) en oro för att de kommunala bostadsbolagens kösystem alltmer har kommit att ifrågasättas och att det finns ett politiskt tryck för att tilldela lägenheterna efter behov i större utsträckning. Precis som med andra delar av välfärden, bland annat våra socialförsäkringssystem och pensioner, så anser vi att man är inne på en farlig väg om man mer och mer går mot att tilldela dessa efter behov.

Vårt välfärdssamhälle med dess samhällskontrakt byggdes med en bred folklig förankring. Folket accepterade ett av världens högsta skattetryck då de visste att de alla fick ta del av välfärdssystemen. Urholkas detta, och arbetar- och medelklass känner att de inte längre får tillbaka vad de faktiskt betalar in, så kommer stödet för välfärdsstaten sakta men säkert att urholkas. Det är detta man ska ha i åtanke när man vill frångå kooperativa lösningar, som till exempel kösystem för tilldelning av allmännyttans lägenheter.

Annons

Annons

Johannes Folkesson presenterar i en replik en lösning för att få bort Norrtäljes bostadskö: ”Vad bland annat Norrtälje kommun behöver göra är att sänka sina uttag gällande räntor och utdelningar ur sin bolagskoncern – det finns det möjligheter till anser vi i Hyresgästföreningen (se bland annat Jens Albråtens utredning från 2012). På det sättet skulle prisnivån för Norrtälje kommuns allmännytta (Roslagsbostäder) åter ha en attraktiv prislapp, även för bredare befolkningsgrupper, till skillnad från nu”.

Ovanstående förslag att sänka räntor och se över formerna för utdelning är absolut värt att överväga, då allmännyttans ändamål är att tillgodose prisvärda lägenheter för allmänheten och inget annat. Tyvärr kommer inte enbart detta leda till att Roslagsbostäder får några betydande medel till nybyggnation. Roslagsbostäder hade den 31 december 2020 en skuld till kommunen på 977 miljoner kronor. Räntan företaget får betala för denna är 1,62 procent på nyproduktion och 1,82 procent på resterande bestånd.

Då kommunen inte får gynna ett enskilt bolag på en fri marknad (enligt både kommunallagen och lagkrav från EU) kommer räntan inte att kunna sänkas mer än till den ränta kommunen betalar till Kommuninvest, det vill säga 0,92 procent. Inte heller borttagandet av den utdelning som Norrtälje Kommunhus AB har rätt att begära kommer att ge något betydelsefullt bidrag. De senaste tre åren har Norrtälje Kommunhus AB helt avstått från att ta ut denna utdelning.

Annons

Annons

Sammantaget skulle sänkta räntor och slopad utdelning ge Roslagsbostäder ett maximalt tillskott på cirka åtta miljoner. Mycket för en enskild person, men knappast av betydelse för ett kommunalt bostadsbolag med över 2 000 lägenheter.

Det är i dag 10-15 års kötid för en lägenhet i Rimbo eller Norrtälje stad och hur ovanstående förslag skulle få fram fler hyreslägenheter får Johannes Folkesson gärna förtydliga. Med en kostnad för nyproduktion på 47 000 kronor per kvadratmeter enligt SCB (2020) skulle Roslagsbostäder kunna bygga några enstaka lägenheter per år för denna summa Johannes Folkessons förslag ger. Detta är naturligtvis välkommet, men knappast en lösning på nuvarande bostadsbrist.

Kanske har vi missat något i Johannes Folkessons förslag. Det finns i så fall kanske andra läsare som också gjort det. Av respekt för väljarna ber vi Johannes Folkesson att förklara mer utförligt vad det är han menar. Gärna med siffror.

Jacob Heitmann (SD), vikarierande gruppledare

Mikael Strandman (SD), riksdagsledamot

Annons

Annons

Till toppen av sidan