Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Ge unga i Region Stockholm kostnadsfritt TBE-vaccin

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Fästingsäsongen står för dörren. Vi vill ge familjer ökad möjlighet till ett rikt och hälsosamt friluftsliv, och vill ha kostnadsfri vaccinering mot TBE till alla barn från tre år och ungdomar upp till 18 år, skriver Britt-Mari Canhasi. Foto: Erlend Aas, TT.

Annons

Allt fler människor riskerar att smittats av TBE när de vistats i naturen i högriskområdena Stockholm, Södermanland och Uppsala. De som drabbas värst är boende i skärgården, invid kusten och runt Mälaren.

Norrtälje kommun sticker ut som den mest drabbade kommunen. Där har i snitt 10 – 12 personer smittats varje år sedan 2015. I takt med att det blir varmare och fuktigare förväntas också smittorisken öka.

En tredjedel av de som insjuknar i TBE får en hjärninflammation eller en hjärnhinneinflammation. Hälften av dem som får en hjärn- eller hjärnhinneinflammation får bestående men och några avlider.

Enda sättet att skydda sig är genom vaccinering. Vaccinet är dyrt och något var och en får betala själv. För barnfamiljer, särskilt med flera barn, blir TBE-vaccineringen särskilt dyr.

Annons

Annons

Att erbjuda kostnadsfritt TBE-vaccin till främst barn och unga visar på goda hälsoekonomiska effekter om man räknar nyttan över en livstid. Det visar en studie gjord av smittskyddsläkare H H Askling vid Karolinska institutet (Immunogenicity of delayed TBE-vaccin booster) 2018 och en studie av E Moberg, student vid Umeå Universitet (En probabilistisk Markovmodell) 2020. Att erbjuda kostnadsfritt TBE-vaccin kostar mest vid införandet och minskar därefter till en betydligt lägre kostnad per år. Vinsten består i att långt färre riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom eller död.

I maj 2018 lämnade samtliga partier in en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm om att barn och unga ska få vaccineras mot TBE helt gratis. Det ledde till att Folkhälsomyndigheten gjorde en kostnadsberäkning, som kom fram till att det skulle bli för dyrt.

I studien beräknades vaccinationskostnaderna över ett tioårsperspektiv. Myndigheten som räknar på läkemedelskostnader rekommenderar dock att man räknar kostnader över en livstid. Varför lät de då styrande okritiskt nöja sig med Folkhälsomyndighetens beräkningar som grund för sitt beslut om att inte införa kostnadsfritt TBE-vaccin till barn och unga?

Redan 2019 kunde barn och unga i Region Sörmland få gratis TBE-vaccin. I januari 2021 röstade regionstyrelsen i Uppsala om att införa kostnadsfritt vaccinering mot TBE till barn och unga med början av 2022.

Annons

I november 2018 presenterade H H Askling sin studie om åldersindelad vaccinationstäckning vilken föranledde att Stockholm påbörjade en ny utredning 2019. Resultatet får vi inte ta del av förrän hösten 2021. Medan regionerna Södermanland och Uppsala har tagit beslut utifrån H H Asklings studie (2018) går Region Stockholm från utredning till utredning. Under tiden rekommenderas dock alla som vistas i skog och mark i riskområden att vaccinera sig.

Det finns inget behov av att fortsätta utreda. Fästingsäsongen står för dörren. Medan vi tålmodigt väntar på ett annat vaccin, vill vi ge familjer ökad möjlighet till ett rikt och hälsosamt friluftsliv. Det är kostnadseffektivt att jobba förebyggande och plånbokens tjocklek får inte vara avgörande. Vi vill ha kostnadsfri vaccinering mot TBE till alla barn från tre år och ungdomar upp till 18 år.

Britt-Mari Canhasi (SD), sjukvårdspolitiker, Region Stockholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan