Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Bygglov på lösa grunder från kommunen?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Måna Jonsson Roos

Annons

Det är alldeles utmärkt att det byggs bostäder i kommunen. Så även på landsbygden. Fler innevånare, ökade skatteintäkter och allt det goda som det måhända medför. Det är en enkel ekvation.

Men ska det byggas så ska det byggas snyggt! Kommunen bör ställa större krav på byggnationernas arkitektur och miljöer, i synnerhet i skärgårdslandskapet. I dagsläget verkar kommunen bevilja bygglov på tämligen lösa grunder, huvudsaken tycks vara att byggs till varje pris. Ett av många exempel är södra infarten till Norrtälje som kvällstid mer liknar inloppet till Rostock i det gamla Östtyskland.

Annons

Annons

Det känns synnerligen angeläget att kommunen vid bygglovsprövningar väger in byggnadernas arkitektur, byggnadernas anpassning till omgivande miljöer och färgsättning. I synnerhet i ett känsligt skärgårdslandskap.

Det senaste exemplet är ett planerat flerbostadshus i Södersvik. Bygglovet medger ett billigt prefabricerat modulhus med åtta lägenheter som, enligt uppgift, importeras från Estland. Byggnationen kläms in på en synnerligen begränsad yta och har en arkitektur som på ett mycket tveksamt sätt avviker från omgivande bebyggelse och skärgårdslandskapet.

Det kan alltid invändas att min synpunkt är ett exempel på ett klassiskt särintresse. Men det är inte meningen. Ska det byggas i kommunen så skall det byggas snyggt! I ett utlåtande har stadsarkitekten i Norrtälje liknat den aktuella byggnaden vid en industribyggnad. Likväl har bygglov beviljats. Mycket märkligt!

Anders Skagerström

Annons

Annons

Till toppen av sidan