Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Framtidens elproduktion är förnybar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige har aldrig tidigare producerat så mycket el som nu trots att vi lagt ner hälften av vår kärnkraft. Faktum är att vi varit nettoexportörer av el varje vecka de senaste två åren. Sverige har blivit norra Europas förnybara superbatteri. Den stora hjälten bakom den spektakulära utvecklingen är vindkraften, skriver fyra företrädare för Miljöpartiet. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman, TT.

Annons

Miljöpartiet driver på för att framtidens elproduktion ska vara mer pålitlig, lönsam och 100 procent förnybar. Oppositionen argumenterar istället för en utbyggnad av kärnkraften som både är opålitlig, dyrare och en säkerhetsrisk för Sveriges invånare, nu och i framtiden. Med modern teknik och energilager kan istället framgångssagan kring förnybar el fortsätta.

Sverige har aldrig tidigare producerat så mycket el som nu trots att vi lagt ner hälften av Sveriges kärnkraft. Faktum är att vi varit nettoexportörer av el varje vecka de senaste två åren. Samtidigt som kärnkraften avvecklats har den fossila elproduktionen minskat kraftigt – Sverige har blivit norra Europas förnybara superbatteri.

Annons

Den stora hjälten bakom den spektakulära utvecklingen är vindkraften. Den kraftiga utbyggnaden som skett bidrar nu till att Sverige trycker bort fossil elproduktion i andra länder, bland annat genom en femdubbling av elexporten till Polen sedan 2010.

Annons

Omställningen sker givetvis inte helt utan utmaningar. En central utmaning är utbyggnaden av elnätet som måste komma ikapp de stora framsteg som gjorts inom förnybar elproduktion. Med mycket vatten- och vindkraft i norra Sverige behöver vi ta större kliv mot att utöka kapaciteten i elnätet så att förnybar el i norr kan transporteras ner till södra Sverige.

Genom energieffektiviseringar kan Sverige fortsätta ha EU:s lägsta elpriser. Mycket behöver göras för att underlätta för såväl privatpersoner som industrin att agera smartare. Med hjälp av smart teknik kan samhället bli bättre på att hushålla med el. Allt detta bör kompletteras med satsningar på att lagra elen, så att den kan användas när vi verkligen behöver den.

Oppositionen väljer att titta bakåt. De vill bevara kärnkraften till varje pris eller till och med bygga nya reaktorer. Lennart Söder, professor i elsystem vid KTH, har räknat på vad två nya reaktorer skulle kosta. Summan är astronomisk, 200–400 miljarder kronor eller ett tredubblat elpris. Samtidigt är förnybara lösningar betydligt billigare. Dessutom går det inte att bortse från de säkerhetsrisker som kärnkraften för med sig. Så sent som 2006 var Sverige minuter ifrån en härdsmälta när tolv säkerhetssystem slogs ut samtidigt i Forsmark.

Annons

För att utveckla elmarknaden framöver har Miljöpartiet tre huvudförslag:

Annons

· Att Sverige ska påskynda upprustningen och utbyggnaden av elnätet så att förnybar el från norr kan transporteras till södra Sverige hela året.

· Inför krav på energieffektivisering och smart teknik för att marknaden ska bli mer flexibel. På så sätt kapas effekttopparna och energikostnaderna blir ännu lägre. Satsa mer på lagringsteknik i form av till exempel batterier och vätgas.

· Fokusera på utbyggnad av förnybar el, inte minst i södra Sverige. Genom att minska kostnaden för att ansluta havsvind kan vindkraften finnas på plats redan innan återstående kärnkraft ska stänga.

Förnybart har i praktiken redan vunnit - vind och sol är billigare, säkrare och går snabbare att bygga ut. Istället för att streta emot bör vi välkomna framtiden och se till så att omställningen går så smidigt som bara möjligt. Det är uppdraget vi i Miljöpartiet har tagit oss an.

Lorentz Tovatt (MP), energipolitisk talesperson

Kai Larsson (MP)

Gabriel Liljenström (MP)

Ulf Rosengren (MP)

Miljöpartiet i Norrtälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan