Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Det behövs mycket mer förebyggande arbete i äldreomsorgen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det finns många pensionärer och sjukpensionärer, som inte har råd med ett årskort på de privata gymmen och skulle må väldigt bra av att komma igång med enklare men regelbunden träning i en mindre grupp, skriver Bengt Annebäck. Foto: Fredrik Sandberg, TT.

Annons

Norrtälje har en mycket stor andel äldre och kommer att få allt fler. Vi har också låg medelinkomst och utbildningsnivå.

Det är faktorer, som talar för att vård och äldreomsorg kommer att bli stora utmaningar för oss alla i kommunen, men också för kommunens ekonomi. Det är faktorer, som talar för att det borde vara ytterst angeläget med ett förebyggande arbete för att minska behovet av hemtjänst och äldreboenden framöver, men också för att äldre i riskzonen ska må bättre redan nu.

Vårt kommunalråd Robert Beronius verkar inte hålla inte med om det. Vi skrev för en tid sedan en debattartikel där vi hävdade att ett seniorcentrum borde ses som en investering i förebyggande äldreomsorg och utrustas med ett gratis gym och gyminstruktör samt med medverkan från primärvården. Ett gym är inte en kommunal kärnverksamhet säger Robert Beronius i en kommentar i Facebookgruppen "Politik i Norrtälje kommun" och menar att det skulle vara illojal konkurrens med de privata gymmen.

Annons

Annons

Vi är en stor grupp äldre, som är mycket aktiva och friska, motionerar och har ganska god ekonomi. Sedan finns det en grupp äldre med sämre hälsa och dålig ekonomi som inte kan eller orkar ta sig till ett gym, kanske äter dåligt och har ett sämre nätverk. Det är i den gruppen som det lönar sig att investera i förebyggande arbete. Det är i den gruppen vi hittar sköra äldre som ofta behöver söka vård.

Vi vet att 50 procent av den totala sjukdomsbördan betingas av sjukdomar som hör samman med våra levnadsvanor och går att förebygga. Vi vet att närmare 50 procent av alla akutbesök, som leder till inläggning, betingas av fallskador, som till stor del går att förebygga med styrketräning, balansövningar och åtgärder i hemmen och genom att sanda på gångbanor.

Vi vet att regelbundna hälsosamtal och enkla undersökningar som till exempel att mäta blodtryck har en förebyggande effekt. Detta kan förstås skötas på en vårdcentral, men om ett seniorcentrum har en uppsökande verksamhet är det en möjlighet att nå en grupp äldre, som man inte når annars.

Jag har för egen del sett den fantastiska verksamheten i Nacka, där man har en grupp för de som fyllt 90 år och börjar träna på ett gym. De har samtidigt fått en social gemenskap.

Jag träffade en kvinna där, som beskrev hur hon hade längtat efter att fylla 90 för att kunna få delta. Det är den sortens gym vi vill skapa. Det är inte en verksamhet som kommunalrådet behöver vara rädd för ska konkurrera ut de stora privata gymmen. Allt fler forskningsrapporter visar hur viktig fysisk träning är för vår hälsa och att det även kan påverka utvecklingen av demens.

Annons

Annons

Vi vet också att den faktor som påverkar hälsan allra mest är ekonomin. Norrtälje kommun ger via kultur- och fritidsnämnden bidrag till idrottsföreningar för att stimulera unga att träna. Det är utmärkt. Det borde man också göra till äldre.

I dag är det märkligt nog så att en nystartad idrottsförening med målgruppen äldre inte kan få bidrag. Det finns många pensionärer och sjukpensionärer, som inte har råd med ett årskort på de privata gymmen och skulle må väldigt bra av att komma igång med enklare men regelbunden träning i en mindre grupp.

Modellen för ett seniorcentrum med folkhälsoambitioner är inget utopiskt hugskott. Den är hämtad från ett välfungerande centrum i Uppsala, där man låtit föreningarna sköta verksamheten med stöd av primärvården och kommunen.

Det borde vara självklart i en kommun med den unika Norrtäljemodellen att beakta ett helhetsperspektiv i äldreomsorgen.

Bengt Annebäck (MP), grön senior, legitimerad läkare

Annons

Annons

Till toppen av sidan