Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Beror IES goda rykte på mytbildning och skicklig marknadsföring?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under åren har Internationella engelska skolan (IES) byggt upp sin image, samlat på sig resultat och odlat en del myter om sig själva. Vi i Roslagens oberoende parti väljer att lyfta sanningar och myter om IES för att få ett gott underlag inför IES eventuellt kommande etablering i Norrtälje kommun.

Är det skolans, elevernas eller föräldrarnas förtjänst att IES har gott rykte? Är detta rykte välförtjänt eller resultatet av utebliven självkritik, mytbildning och skicklig marknadsföring, frågar Johan Österberg och Robert Johansson.

Bild: Anders Olsson

Sant är att eleverna i IES redovisar goda betyg, bättre än de flesta kommunala skolorna i landet. Det råder god ordning och studiero på IES skolor, och elevernas klädkod har speciella krav. Föräldrar och lärare har höga förväntningar på eleverna, vilket är en av flera framgångsfaktorer för goda studieresultat.

Annons

Annons

Elever, föräldrar och lärare delar alltid ett gemensamt mål: goda studieresultat. Trepartssamverkan är ett måste för att nå just det.

Föräldrar som väljer IES för sina barn har oftast själva en god yrkesutbildning som är betydligt bättre än föräldrar i allmänhet (Skolverkets statistik). Oftast har åtminstone den ene av vårdnadshavarna en eftergymnasial utbildning (yrkeshögskola eller högskola). Föräldrarna är också som regel från ”socioekonomiskt goda familjer” (citat från IES ägare), och de har lätt för att göra tidiga och medvetna val när de väljer skola för sina barn.

En effekt kan bli att de kommunala skolorna mister en viktig elevgrupp, som annars fungerar som inspiration för sina klasskamrater. Stressen är dock omvittnat hög hos IES elever, vilket bekymrar många föräldrar.

De tre främsta faktorerna för elevers studieframgång är enligt modern forskning: skickliga lärare, stödjande föräldrar – där mammans utbildningsbakgrund är näst viktigaste faktorn – samt elevernas lust att lära och sköta sina studier (viktigare än så kallad begåvning).

Så synar vi lärarna i IES skolor.

60 procent av dem är utbildade pedagoger, 40 procent alltså utan lärarexamen. Många av de oexaminerade är engelsktalande studenter från England, Kanada och Australien.

Eftersom IES använder undantaget i skollagen om undervisning på engelska, och därmed frångår kravet på behöriga lärare, blir lönekostnaden lägre. Examinerade lärare tjänar i snitt 2 600 kronor per månad mindre än kommunalt anställda lärare, de oexaminerade runt 5 000 kronor per månad mindre. IES utbildningsansvarige har svarat att löneskillnaden beror på att IES oftast anställer nyexaminerade lärare.

Annons

Annons

Eleverna får höga betyg, långt bättre än vad eleverna presterar på de nationella proven (det vill säga glädjebetyg). Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt att två riskkapitalfinansierade skolkoncerner, varav IES är den ena, har den största skillnaden mellan elevernas betyg och deras faktiska prestationer på de nationella proven.

Underbetalda, oerfarna lärare, där 40 procent saknar lärarutbildning, som själva rättar elevernas nationella prov och sätter betyg på sina elever, skapar bilden av en framgångsrik skola, som förtjänar att rekrytera studiemotiverade elever med höga förväntningar hemifrån.

Är det skolans, elevernas eller föräldrarnas förtjänst att ryktet är gott? Är det goda ryktet välförtjänt eller resultatet av utebliven självkritik, mytbildning och skicklig marknadsföring?

All statistik från Skolverket och SCB tillsammans med forskarrapporter ger oss svaret. Den avgörande frågan blir: motiverar det positiva urvalet av elever på IES skolor en lika hög skolpeng som de kommunala skolornas?

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

Robert Johansson (ROOP), ersättare i barn- och skolnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan