Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Industrifisket av strömming skadar hela fiskbeståndet i skärgården

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi vill härmed uttrycka en kraftfull protest mot det industriella fisket (ej för humankonsumtion) efter strömming som under säsongen 2020 bedrevs av de kolossala trålfiskefartygen i Östersjön. Sådana enorma fångster av strömming befarar vi allvarligt kan skada andra fiskbestånd i skärgården.

Det industriella fisket efter strömming befarar vi allvarligt kan skada andra fiskbestånd i skärgården. Strömming är nämligen basföda för fiskarter som torsk, lax, gädda och gös, skriver tolv företrädare för miljöorganisationer och sportfiskeföreningar. Foto: Håkan Humla.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten fiskade enbart industritrålaren ”Clipperton” utanför skärgården under perioden 1 januari – 6 april 2020 770 ton strömming medan under samma tid fångsten för Stockholms läns yrkesfiskare var 4,4 ton. Räknas alla trålfiskefartygens fångst i ovan angivna område samman för denna period uppgår fångsten till drygt 3 160 ton strömming (Mitti 29 april 2020).

Annons

Annons

Yrkesfiskare i Gävlebukten och Stockholms skärgård vittnar om upp till en 90-procentig minskning av strömmingsfångsten (Naturmorgon SR P1 28 november 2020). Följden kan bli en obalans mellan de olika fiskpopulationerna med ekosystemrubbningar av ytterst allvarlig natur vilket också länsstyrelsen varnar för. Strömming är nämligen basföda för fiskarter som torsk, lax, gädda och gös. I år, till och med 16 februari, har 1 000 kg strömming fiskats med passiva redskap (garn etcetera) och av trålare 4 000 000 kg i delområde 29, där området utanför Stockholms län ingår (Källa: Havs- och vattenmyndigheten ).

I somras bevittnades från såväl professionellt håll som från småskaligt sportfiske en nästan total brist på strömming.

Sportfisket med handredskap är en viktig sysselsättning för många och ett sätt att komma ut och vara i skärgårdsnaturen, i somras dock meningslöst. Strömmingsfiske är också en viktig resurs för många hushåll i Stockholms läns kustområden. De få kvarvarande yrkesfiskarna i skärgården finner i eskalerande takt sina fångster reducerade till nivåer under dem där fiske överhuvud snart helt saknar motiv.

En beslutad minskning av fiskekvoten i Östersjön för i år (ej Bottenhavet) med 36 procent välkomnas men fortsatt finns problemet med lokalt enormt stora uttag i lokala bestånd känsliga för överfiske i kustnära områden.

Annons

Sedan statistik började föras 1974 har beståndsstorleken uppskattningsvis minskat med 77 procent och den senaste femårsperioden har beståndssituationen försämrats kraftigt (Sportfiskarna 20 oktober 2020).

Annons

Vi protesterar mot ett fortsatt överdimensionerat industriellt trålfiske för nu kommande säsong.

Joakim Jonsson, Österåkers Sportfiskeklubb

Urban Dunell, Naturskyddsföreningen i Österåker

Christoffer Hallgren, Naturskyddsföreningen i Österåker

Kristoffer Stighäll, Roslagens Ornitologiska Förening

Ola Nordstrand, Naturskyddsföreningen Roslagen

(Ola Nordstrand är också ledamot i Norrtäljes kommunfullmäktige för Vänsterpartiet)

Patrik Bergqvist, Skeboåns Sportfiskeförening

Kennet Jonsson, Norrtälje Sportfiskare

Scott Danielsson, Naturskyddsföreningen i Värmdö

Ulf Zetterstedt, Naturskyddsföreningen i Haninge

Jan Holmbäck, Naturskyddsföreningen i Vaxholm

Solveig Dahl, Naturskyddsföreningen Tyresö

Lars Lindqvist, Tyresö Fiskevårdsförening

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan