Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Det finns alltid risker när en organisation granskar sina egna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är tillräckligt svårt i dag för åklagarna att få nog med bevis för fällande domar. Ska de dessutom ta i beaktande att försvarsadvokater läcker information till de häktade kan uppgiften bli dem övermäktig, skriver Mikael Strandman. Foto: Johan Nilsson, TT.

Annons

I min debattartikel om Advokatsamfundets granskning av sig självt refererade jag till vårt grannland Norge, där licensiering och tillsyn över advokater utövas av det statliga Tilsynsrådet.

Ingenstans i artikeln refererar jag till Ungern eller Polen men tyvärr bygger Jan Hagman i sin replik dessa halmgubbar som han sedan upprepande attackerar igenom hela texten vilket gör det hela en smula förvirrande.

Jag bemöter här nedan Jan Hagmans argument så gott det går:

Annons

”Tämligen svepande påståenden och ospecifika anklagelser utan angivande av några konkreta fakta och argument som går att bedöma”

Annons

Nej, mina påståenden är vare sig svepande eller ospecifika utan tar avstamp i det som uppdagats under de senaste åren och den därtill uppkomna samhällsdebatten. Det pågår förnärvarande en stor diskussion huruvida Advokatsamfundet håller efter sina medlemmar och om samfundet i tillräcklig utsträckning ger kännbara straff för överträdelser. Hur Jan Hagman kunnat missa detta är mycket märkligt.

”Såväl samfundets disciplinnämnd som en tingsrätt bemannas av jurister som agerar efter bästa förstånd och utan egenintresse.”

Här håller jag inte riktigt med, till skillnad från en tingsrätt så kan man i Advokatsamfundets disciplinnämnd inte bortse från risken för egenintresse, en risk som alltid föreligger då en organisation granskar sina egna.

”Om någon emellertid anser sig förfördelad eller är missnöjd med samfundets och disciplinnämndens beslut så kan dessa överklagas”

Justitiekanslern kan som enda instans överklaga disciplinnämndens beslut men detta sker endast undantagsvis i mer principiella frågor, vilket tyvärr gör att merparten av besluten fattas av en organisation som granskar sina egna.

”Om man inte nöjer sig med, har respekt för och accepterar att skuldfrågan i ett specifikt fall avgörs av domstol, så kvarstår frågan vem som i så fall skall svara för avgörandet. Är Mikael Strandman möjligen ute efter ett kontrollsystem som påminner om Polen eller Ungern där politikerna mer och mer tar över "rättskipningen" från oberoende domare och advokater; en situation som alltmer påminner om hur det ser ut i till exempel Kina och Ryssland.”

Annons

Annons

Absolut inte, var i min text argumenterar jag för att skuldfrågan ska avgöras av politiker? I min text hänvisar jag till Norge där statliga Tilsynsrådet utövar licensiering och tillsyn av advokater. På motsvarande sätt skulle en myndighet eller nämnd under Sveriges domstolar kunna utföra denna tillsyn och licensiering. Gärna med en tillsättning av ledamöter som inte utses av regeringen såsom tyvärr görs för Domarnämnden (som föreslår tillsättning av domare i våra domstolar).

När Advokatsamfundet inte utesluter medlemmar som uppenbarligen förmedlat information till häktade klienter med restriktioner, smugglar in brev till häktade utan att de först går via åklagare, läcker ut hemlig information och kontaktar vittnen för att skapa alibin, rubbas den balans som var avsikten med systemet när det skapades. Det är tillräckligt svårt i dag för åklagarna att få nog med bevis för fällande domar. Ska de dessutom ta i beaktande att försvarsadvokater läcker information till de häktade kan uppgiften bli dem övermäktig.

Det förtroende som givits Advokatsamfundet, att själva granska sin verksamhet är inte självklar, och kan tas bort om lagstiftaren, det vill säga den allmänna opinionen, inte anser att samfundet är kapabelt att fullgöra sin självrannsakande uppgift. Den pågående debatten är i detta hänseende bra och samfundet har troligtvis börjat förstå situationens allvar.

Mikael Strandman (SD)

Annons

Annons

Till toppen av sidan