Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Vaccinationsfiaskot i Norrtälje är Region Stockholms fel

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Samhället behöver tydligt kunna markera mot det odrägliga beteendet där icke-riskgrupper armbågar sig före i kön. Att tränga sig före i vaccinationskön måste leda till rättsliga konsekvenser, skriver Britt-Mari Canhasi och Jacob Heitmann.

Bild: Lina Sköld

Annons

Massiv kritik har riktats mot Tiohundra AB i Norrtälje för att företaget valt att vaccinera chefer, kontorspersonal och personal långt ut i den egna verksamheten före riskgrupper. Sjukhusledningen menar att uppgifterna i media inte stämmer. Ledningen menar att den har följt rekommendationerna som Region Stockholm tagit fram där vårdgivarna fick uppdraget att besluta om vilken personal som ska erbjudas vaccinet först i den egna verksamheten. Vi ser en tydlig koppling till att Region Stockholm själv bär ansvaret för vaccinationshaveriet.

Det första haveriet var misslyckandet med att skydda de äldre på äldreboendena. De äldre och den personal som arbetade nära de äldre skulle ha prioriterats när vaccineringen satte igång i enighet med fas 1. Andra skulle få vänta på sin tur. I och med att regionerna beslutade om avsteg från den tidigare vaccinationsplanen att prioritera riskgrupper, samtidigt som det råder brist på vaccin i Sverige, är det föga förvånande att det i minst nio regioner till finns misstanke om vaccinationsfusk, där bland annat chefer låtit vaccinera sig själva och anhöriga mot covid-19 före riskgrupper.

Annons

Annons

Nu ser vi att Region Stockholms vaccinationssamordning tillåtit en alldeles för bred formulering av turordningen. Det ger sjukhusledningen möjligheten att kringgå turordningen med hänvisning till tolkning och att ”vi vill inte kasta vaccinationsdoser.”

Möjligheten att vara kreativ har lett till att Tiohundra AB har låtit vaccinera personal vid två av sina vårdcentraler. Även om Tiohundras vårdcentraler ligger i anslutning till sjukhusbyggnaden är de andra verksamheter. Möjligheten till en vaccinationsgräddfil för primärvårdsanställda inom Tiohundra AB har rört upp känslor bland anställda i offentlig tjänst men även hos anställda på privata vårdcentraler. Deras patienter tillhör också riskgrupper.

I våras hyllade sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) de privata vårdgivarna för ett gott samarbete och för att de ställde upp frivilligt under första smittspridningsvågen. När regionen fördelar vaccin i ett första skede är de privata vårdgivarna bortglömda.

I en allt mer globaliserad värld sprids influensa orsakad av ett nytt virus snabbt från en världsdel till en annan. Risken för nya pandemier där prioriteringsordning i samband med massvaccinationer kan kringgås är stor.

Regeringen måste tillsätta en snabbutredning för att få en lagstiftning på plats. Samhället behöver tydligt kunna markera mot det odrägliga beteendet där icke-riskgrupper armbågar sig före i kön, genom att kriminalisera vaccinationskorruption.

Att tränga sig före i vaccinationskön måste leda till rättsliga konsekvenser.

Britt-Mari Canhasi (SD), regionpolitiker, ledamot i KSON (Komunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje)

Jacob Heitmann (SD), vikarierande gruppledare Norrtälje kommun, ersättare i KSON

Annons

Annons

Till toppen av sidan