Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Post- och Telestyrelsens tolkning och Telias okunskap blockerar bredbandsstödet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Problemet för Norrtälje kommun och Sverige är inte att FWA finns, det är det faktum att byggnader och områden där FWA erbjuds inte kan söka statligt bredbandsstöd. Post- och Telestyrelsens tolkning av reglerna säger att om ett hus har fast trådlös anslutning på 30 Mbit/s så är det ”tillräckligt bra”, trots att det nationella målet är att 98 procent ska ha tillgång till 1 000 Mbit/s.

En förutsättning för att FWA ska nå bredbandsmålen är att du befinner dig inom 500 meter och med fri sikt till en uppgraderad mobilmast. I Norrtälje kommun finns i dag stora områden som överhuvudtaget inte har mobiltäckning via Telia, skriver Bino Drummond, Anders Olander, Robert Beronius och Göte Vaara.

Bild: Mikael Engström

Telia Sveriges CTO och nätchef Staffan Åkesson har alltså missuppfattat hur stödet fungerar och har även en övertro på hur effektivt FWA är. Hans påstående att fiberteknik inte skulle klara överföringshastigheter på mer än 300 Mbit/s tyder på ren okunskap.

Annons

Annons

Det statliga bredbandsmålet ligger inte på 100 Mbit/s för ”stora delar av landsbygden”, det ligger på 1 000 Mbit/s för 98 procent av Sveriges hushåll och företag. Staffan Åkessons påstående om att de boende som saknar en bra uppkoppling ”ligger i områden med öar och kuststräckor” är också felaktigt och tyder på att Telia endast ser på tätbebyggda sommarstugeområden som intressanta och inte jordbrukare, verksamheter och boende inåt landet.

Om Telias tekniska chef står fast vid sina påståenden känner vi en oro inför att företagets ägare, till stor del staten, vilseleds av Telia att fatta felaktiga beslut. Resultatet riskerar att göra glesbygden i Norrtälje kommun till ett digitalt B-lag utan tillgång till de tjänster och den service som kommer att finnas i tätorterna.

En förutsättning för att FWA ska nå bredbandsmålen är att du befinner dig inom 500 meter och med fri sikt till en uppgraderad mobilmast. I Norrtälje saknar ett stort antal av de befintliga masterna tillräcklig kapacitet och är dessutom glest placerade. Därmed kommer man inte att kunna erbjuda de bandbredder Telia nu hävdar att man teoretiskt kan leverera.

Dessutom varierar täckningen inom ett område stark beroende på geografi och topografi. Att i relativ glesbygd förlita sig på 5G är inte realistiskt med tanke på det antal master som i så fall måste byggas. Det finns stora områden inom Norrtälje kommun som i dag överhuvudtaget inte har mobiltäckning via Telia, och 5G i hög hastighet har kortare räckvidd från mast, inte längre.

Annons

Annons

Att FWA skulle vara ett billigare alternativ har redan motbevisats, bland annat av det statliga forskningsinstitutet RISE som konstaterar att en fullskalig utbyggnad av FWA blir dyrare, inte billigare, om vi ska få en bra uppkoppling i kommunen:

Vi tillstår gärna att FWA är ett bra komplement till riktigt trådbundet bredband och kan passa de invånare som inte kan nås med fiber på överskådlig tid eller de som inte har stora behov av bandbredd. Det som lyfts fram som kritik är enbart det faktum att en produkt med låg bandbredd och utan valfrihet av tjänster ska blockera potentiellt bredbandsstöd i glesbygd. Om man, som Telia nu gjort, betraktar hela Norrtälje som ett enda stort FWA-område så kommer resterande delar av kommunen inte att kunna få någon anslutning alls.

Om Post- och Telestyrelsen anser att FWA skall vara en faktor som begränsar bredbandstödet kommer alltså inte regeringens bredbandsmål att uppnås. Ska Stefan Åkesson vara trovärdig behöver han presentera en plan och en garanti för när FWA ska kunna täcka ett helt område med hela den kapacitet som krävs för att uppnå bredbandsmålet. Annars kommer Telias agerande leda till att tusentals av Norrtälje kommuns invånare blir utan den uppkoppling som regeringen satt upp som mål i sin bredbandsstrategi.

Bino Drummond (M)

Anders Olander (C)

Robert Beronius (L)

Göte Vaara (KD)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan