Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Norrtäljemodellen är räddad – nästan

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Norrtäljemodellen är räddad, fast bara nästan. Det finns ett par stora problem som verkligen måste klaras upp innan vi kan andas ut.

Norrtäljemodellen är inte räddad om inte beslutsordningarna tydliggörs.

Norrtäljemodellen är inte räddad så länge tankefelet om pengarna inte rättas till.

Norrtäljemodellen är inte räddad om snålheten från regionen fortsätter, år efter år.

Norrtäljemodellen är, och ska fortsätta vara, ett föredöme för hur vården bör organiseras i alla kommuner i regionen. Vi i Vänsterpartiet ser det nya förslaget till överenskommelse som ett välkommet steg i rätt riktning, skriver Catarina Wahlgren och Thomas Magnusson.

Bild: Lina Sköld

Nu finns en ny överenskommelse angående KSON (Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje) och vårdbolaget Tiohundra. Alltså det som är grunden i Norrtäljemodellen.

Annons

Norrtäljemodellen innebär samordnad sjukvård och omsorg i ett kommunalförbund, KSON, som är gemensamt för Region Stockholm och Norrtälje kommun. Modellen är uppskattad av Norrtäljes invånare och har dessutom visat sig effektiv för att skydda äldre mot corona.

Annons

Det är positivt att verksamheten nu får en överenskommelse som garanterar uppräkning av medlemsbidragen från kommun och region årsvis i två år. Det ger mer framförhållning än tidigare.

Men det blir viktigt att följa upp att arbetet fungerar i praktiken. Att de som har ansvaret för verksamhetens finansiering också vet vad som diskuteras och vad som faktiskt utförs.

Vi tycker att förslaget till överenskommelse fortfarande innehåller en del otydligheter om vilka beställningar som kommer att ligga kvar hos KSON och vilka som kommer att köpas in från regionen, och vad detta kommer att kosta KSON. Vår mening är att det måste vara KSON som styr vilka tjänster man vill köpa in och att detta får regleras i medlemsbidraget. Att centralisera beställningarna till regionen var det största problemet med det tidigare förslaget, eftersom det hade inneburit att förstöra själva Norrtäljemodellen. Därför tycker vi även nu att det är oerhört viktigt att det är tydligt vem som beslutar om och hur mycket av beställningarna som kommer att utföras av regionen. Regionen beställer vård i stuprör och Norrtäljemodellen har ett helt annat uppdrag att se till helheten.

Norrtäljemodellen har underfinansierats år efter år. Det beror bland annat på ett ursprungligt sparbeting, men även på medveten oginhet, att verksamheten i Norrtälje påstås kunna kosta mindre än vad den kan.

Annons

Norrtäljemodellen måste få realistiska summor. Det beror också på tankefelet att Norrtäljes befolkning är lik regionens genomsnitt. Det är vi inte. Norrtäljes befolkning är betydligt äldre, utbildningsnivån är lägre och vi använder mer läkemedel än regionens snitt. Summorna till Norrtäljemodellen måste anpassas till detta. Annars blir det bara önsketänkande.

Annons

Den utredning som gjordes under förra året visade att verksamheten i Norrtälje hade ett behov av 109,5 miljoner kronor ytterligare. Nu skjuter regionen till 55 miljoner kronor och sedan tillkommer extra från kommun och region för uppskjuten vård. Vänsterpartiet har i sin budget 150 miljoner kronor extra från regionen och 20 miljoner kronor extra från kommunen. Det är viktigt att tillräckligt med pengar tillförs modellen för enligt den nya överenskommelsen kommer medlemmarna (kommun och region) inte längre att gå in och täcka upp vid eventuella underskott. Dessa måste tas igen genom nedskärningar och besparingar i den egna verksamheten.

Måndag 1 februari var förslaget till överenskommelse uppe i kommunstyrelsen. Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet. Kommunstyrelsen förväntades fatta beslut innan direktionen hade fått möjlighet att diskutera förslaget till överenskommelse.

Nuvarande förslag till överenskommelse innebär grundbultarna för hela Norrtäljemodellen. Det är konstigt att detta hanteras så hafsigt.

Vi i Vänsterpartiet har hela tiden arbetat för att Norrtäljemodellen inte bara ska bevaras utan utvecklas och förbättras. Vi ser nya förslaget till överenskommelse som ett välkommet steg i rätt riktning.

Norrtäljemodellen är, och ska fortsätta vara, ett föredöme för hur vården bör organiseras i alla kommuner i regionen.

Catarina Wahlgren (V)

Thomas Magnusson (V)

förtroendevalda i KSON, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan