Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Färre kommunalråd sparar visst pengar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi i Vänsterpartiet ställer oss, liksom Reidar Carlsson gör i en ledare, frågan om varför inte Norrtälje har fått färre kommunalråd. Därför lade vi fram ett sådant förslag till budgetfullmäktige i december 2020. Vi ville alltså minska antalet kommunalråd och oppositionsråd för att faktiskt spara på skattebetalarnas pengar alternativt återinrätta de tjänster som försvunnit ifrån kommunkansliet som till exempel strateg för jämställdhet och kommunekolog.

'

Hade det i Norrtälje kommun bara funnits två kommunalråd så hade det varit betydligt billigare för oss alla, skriver Britt-Mari Bardon och Ola Nordstrand. Foto: Anders Sjöberg.

Annons

Annons

Trots vad som skrivs i ledartexten att det inte är någon skillnad i kostnad om det finns sju eller två kommunalråd, hävdar vi att det visst gör skillnad. I dag finns det fyra kommunalråd varav en är kommunstyrelsens ordförande med ett årsarvode på 1 000 800 kronor. De övriga tre har ett årsarvode på 600 480 - 800 640 kronor. De tre så kallade oppositionsråden har ett årsarvode på 500 400 - 900 720 kronor.

Hade det nu bara funnits två kommunalråd, som texten i ledaren framhåller, så hade det varit betydligt billigare för oss alla. De övriga hade då kunnat vara till exempel gruppledare med ett betydligt lägre årsarvode (100 080 - 300 240 kronor). Den stora skillnaden består i att Kristdemokraternas gruppledare har ett högre arvode som gruppledare då de ingår i styret. Vi i Vänsterpartiet har två gruppledare som delar på ett årsarvode.

Med denna replik hoppas vi att det blir fler än vi som visst tror att det går att spara pengar på att ha färre kommunalråd, eller vad kommunen nu vill kalla dem.

Britt-Mari Bardon (V), gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

Ola Nordstrand (V), gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

NT kommenterar:

Det finns mycket att säga om att Norrtälje har sju politiker som kallas kommunalråd, till exempel att det är en form av titelsjuka. Men det skulle inte bli billigare att slopa fem av kommunalråden, och bara ha ett kommunalråd och ett oppositionsråd, vilket Vänsterpartiet fortsätter att hävda.

Helt klart är att Norrtälje kommuns regler för ersättningarna till politikerna är svåra att genomskåda. De är till och med missvisande. Om man bara läser dem är det nämligen lätt att tro att färre kommunalråd skulle innebära stora besparingar.

Annons

Annons

Det stämmer dock inte. De flesta av kommunalråden är gruppledare i ett parti i kommunfullmäktige. Deras ersättning beror främst på det partiarvode som finns, vilket beror på antalet mandat i kommunfullmäktige. Om ett parti är med i kommunstyret är arvodet tio procent av arvodet för kommunstyrelsens ordförande (KSO-arvodet) för varje mandat i kommunfullmäktige. För partier i opposition är arvodet fem procent av detta arvode för varje mandat.

Dessutom får de kommunala nämndernas ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande ett arvode. Till detta kommer ett speciellt arvode för det största partiet i kommunstyret och det största bland oppositionspartierna.

Norrtälje kommunfullmäktige har bestämt att en person som får 40 procent eller mer av KSO-arvodet skall kallas för kommunalråd. Detta gäller i dag för Bino Drummond (M), Staffan Tjörnhammar (M), Anders Olander (C), Robert Beronius (L), Ulrika Falk (S), Olle Jansson (S) och Andrea Kronvall (SD).

Centerpartiet har sex mandat i kommunfullmäktige. Det ger gruppledaren Anders Olander 60 procent av ett KSO-arvode.

Liberalerna har fem mandat. Det ger gruppledaren Robert Beronius 50 procent av ett KSO-arvode. Dessutom får han 30 procent av KSO-arvodet för sitt ordförandeskap i barn- och skolnämnden, vilket totalt ger honom 80 procent.

Sverigedemokraterna har tio mandat. Det ger gruppledaren Andrea Kronvall 50 procent av KSO-arvodet.

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Roslagens oberoende parti har så få mandat i kommunfullmäktige, och så få ordförandeuppdrag, att deras gruppledare inte når upp till 40 procent av KSO-arvodet. Dessa partier har därför inga kommunalråd i dag.

Annons

Återstår Moderaterna och Socialdemokraterna. En moderat, Bino Drummond, är kommunstyrelsens ordförande, medan en socialdemokrat, Ulrika Falk, har posten som oppositionsråd. Dessutom har partiernas vice gruppledare, Staffan Tjörnhammar (M) respektive Olle Jonsson (S), speciella arvoden, på 40 respektive 75 procent. Staffan Tjörnhammar är också vice ordförande i socialnämnden. Det ger sex procent av KSO-arvodet, och sammanlagt får han då 46 procent av KSO-arvodet.

Annons

Varför Staffan Tjörnhammars och Olle Janssons grundarvode ligger på just dessa nivåer är lite svårt att förstå – det tycks bero på en förhandling mellan partierna. För Moderaterna kan det möjligen bero på att partiet har 14 mandat i kommunfullmäktige och alltså får ett grundarvode på 140 procent, där Bino Drummond får 100 och Staffan Tjörnhammar 40 procent.

Den förklaringen stämmer dock inte alls för Socialdemokraterna, vars 16 mandat skulle berättiga till ett KSO-arvode på 80 procent. Ulrika Falk har dock 90 procent av KSO-arvodet och Olle Jansson 75 procent, vilket sammanlagt ger 165 procent. Socialdemokraterna får alltså totalt högre arvode än Moderaterna, trots att partiet befinner sig i opposition och därför skulle ha nästan halva M-arvodet. Varför Socialdemokraternas vice gruppledare skall ha nästan dubbelt så högt grundarvode än Moderateras vice gruppledare är också mycket svårt att förstå.

Framför allt oklarheterna kring Moderaternas och Socialdemokraternas arvoden gör att det finns all anledning för Norrtälje kommun att se över ersättningarna till politikerna och göra dem mer stringenta och mer lättförståeliga. Det borde också gå att minska på arvodena till Socialdemokraternas och Moderaternas andrapersoner.

Däremot vore det orimligt att alla partier, oavsett storlek, skall ha samma gruppledararvode, förutom de partier som innehar posterna som kommunstyrelsens ordförande respektive oppositionsråd. Det är ju det som Vänsterpartiet i praktiken föreslår.

Reidar Carlsson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan