Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Seniorcentrumet får inte bara bli en träfflokal

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi är övertygade om att ett seniorcentrum skulle kunna innebära ett förebyggande arbete och bli en lönsam investering om det utformas på rätt sätt – och då kan det inte enbart vara en träfflokal, skriver sex företrädare för Miljöpartiet. Foto: Anna Nilsson.

Annons

Norrtälje kommuns alliansstyre har tagit initiativ till att utreda ett seniorcentrum i kommunen, och äldreombudsmannen har nu skickat ut en enkät där vi alla kan yttra oss om hur vi ser på det. Det här är ett utmärkt förslag som vi till fullo stöder.

För att det här inte enbart ska bli en pappersprodukt krävs dock att vi är klara över två viktiga förutsättningar, nämligen syftet med ett seniorcentrum och finansieringen av det.

Alla nya verksamheter som kostar pengar riskerar att stupa. Vi måste därför se ett seniorcentrum som en investering som ska vara lönsam på sikt. Då måste syftet vara att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos äldre. Ett annat syfte kan vara att motverka ojämlikhet.

Annons

Vi blir allt fler äldre i kommunen och det innebär allt större insatser för vård och omsorg. Vi har inte råd att lösa detta enbart genom att bygga allt fler dyrbara särskilda äldreboenden. Vi måste också arbeta förebyggande och det kräver investeringar.

Annons

Vi vet att minst en tredjedel av den totala sjukdomsbördan betingas av folksjukdomar, som vi kan påverka genom ändrade beteenden som motion, sluta röka, förbättra matvanor, minska social isolering och minska stress och oro och förbättra kontroll av blodtrycket. Vi vet också att den faktor som har störst påverkan på hälsan är dålig ekonomi. Vi vet att fallolyckor bland äldre är en stor riskfaktor för individen och för sjukvårdsbelastning.

Vi är övertygade om att ett seniorcentrum skulle kunna innebära ett förebyggande arbete och bli en lönsam investering om det utformas på rätt sätt – och då kan det inte enbart vara en träfflokal.

En mycket stor del av alla som är födda på 1930- och 1940-talen är redan mycket aktiva och har bra levnadsvanor och god hälsa. Det finns dock en annan stor grupp, som inte syns så mycket och har sämre ekonomi, är mer passiva, socialt isolerade och inte kommer sig för med eller orkar att motionera. Här finns en del som inte kan klara av internettjänster, saknar dator och inte har råd eller kan köpa nyttigare mat och laga den. Ett seniorcentrum måste utformas så att det kan fånga upp den senare gruppen för att investeringen ska bli lönsam.

En förutsättning för att kunna bli förebyggande är att verksamheten i princip är gratis för de besökande och att det kombineras med uppsökande verksamhet .

Annons

Alla som vill ta del av seniorcentrumet skulle kunna få ett kartläggningssamtal av till exempel arbetsterapeut om vilka behov och förväntningar de har och sedan kunna bli medlemmar om de vill.

Annons

Vi tänker oss en verksamhet som innefattar ett gym och kontakt med välutbildad instruktör med möjligheter till individuell plan för träning av styrka, kondition och balans. Vi föreställer oss att det finns en mindre restaurang med bra mat till överkomligt pris och möjligheter att köpa matlådor, ett antal grupprum och en litet större sal för föreläsningar, ett litet snickeri, en textilsal och möjligheter att odla grönsaker och blommor.

Centrumet ska drivas i nära samarbete med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg (KSON) med insatser av dietist, sjukgymnast och distriktssköterska samt lättillgänglig kontakt med biståndshandläggare och anhörigstödjare.

Verksamheten i övrigt ska till största delen drivas av det civila samhället, det vill säga föreningarna och bildningsförbunden. Här ska kunna finnas möjligheter till gruppsamtal med existentiell inriktning, målarkurser, matlagningskurser, studiecirklar och möjlighet att kunna lyssna till många inbjudna föreläsare och att kunna delta i medborgardialoger om sjukvård och omsorg. Här skulle kunna finnas ekonomisk rådgivning, yoga, meditation och inte minst digital support och utbildning.

Vår vision kräver ett helhetstänkande, som utmanar de kommunala nämndernas revirbevakning och kortsiktiga budgetbeslut.

Bengt Annebäck (MP), grön senior

Allan Fahlström (MP), grön senior

Magnus Hellström (MP), grön senior, ledamot av KSON

Camilla Rydstrand (MP), gruppledare

Rolf Ström (MP), grön senior

Dan Westin (MP), grön senior

Annons

Annons

Till toppen av sidan