Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Moderaternas syn på barnkonventionen vittnar om en skrämmande människosyn

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 12 januari twittrade tidigare statsrådet Tobias Billström (M) ut sin tillfredsställelse över att Moderaterna konsekvent motsatt sig att FN:s barnkonvention skulle bli lag i Sverige. Dessbättre lyckades de inte i sin strävan.

Vid naturkatastrofer, svält och krig är barn alltid de mest sårbara. Det är en av anledningarna till att världens länder gemensamt försökte att definiera barnens rättigheter i en internationell konvention. Att Tobias Billström inte tycker att den ska appliceras på alla barn vittnar om en skrämmande människosyn, skriver fem företrädare för Vänsterpartiet. Foto: Marcelo Hernandez, TT.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade (förpliktigade sig att följa) konventionen 1990. I dag har 196 stater ratificerat barnkonventionen. USA är det enda landet som inte har ratificerat den. Barnkonventionen är från och med den 1 januari 2020 svensk lag, men redan dessförinnan var Sverige, genom sin ratificering, förpliktigat att efterleva konventionen.

Annons

Annons

Det osmakliga i Tobias Billströms tweet är att tillfredsställelsen över Moderaternas motstånd kopplas till ett fall där en fjortonårig flicka med stöd av konventionen får stanna i Sverige. Flickans föräldrar kommer från Libanon. Själv är hon född och uppvuxen i Sverige.

Detta fall borde ge upphov till glädje över att en flicka slipper utvisas till ett land, där hon aldrig bott och vars språk hon inte behärskar. I stället ger det Tobias Billström tillfredsställelse, eftersom han känner sig bekräftad i sin uppfattning att barnkonventionen inte borde ha gjorts till svensk lag. Tobias Billström tycker att det är viktigare att utvisa barn, som inte är svenskar sedan generationer tillbaka, än att låta frågan avgöras av vad som är bäst för barnen.

Vid naturkatastrofer, svält och krig är barn alltid de mest sårbara. Det är en av anledningarna till att världens länder gemensamt försökte att definiera barnens rättigheter i en internationell konvention. Att Tobias Billström och Moderaterna inte tycker att den ska appliceras på alla barn vittnar om en skrämmande människosyn.

Toias Billström, som har fått mycket mothugg på Twitter, förklarar sin inställning med att föräldrar nu kommer att utnyttja sina barn för att få stanna i Sverige. Vi vet inte hur många utvisningar som genomförts, där barn skilts från sina föräldrar, eller hur många barn som utvisats till länder, där de aldrig tidigare satt sin fot. Men vi vet att många inhumana utvisningsbeslut fattats utan en tanke på barnkonventionen, trots att den var bindande redan innan den blev lag.

Annons

Annons

Barn far mycket illa av den migrationspolitik, som förs i Sverige och världen i dag, och vittnesmålen om Migrationsverkets helt absurda utvisningar har, trots att barnkonventionen nu är lag, inte upphört. Lagen tycks fortfarande tandlös och den verkar bara gälla för vissa barn.

Förhoppningsvis kan beslutet om den fjortonåriga flickan bli en vändning. Det är det Tobias Billström fruktar. Och kanske inte bara han. Kommunfullmäktiges ordförande i Norrtälje, Nils Mattsson, har nämligen gillat Tobias Billströms tweet.

Frågan infinner sig därför hur det står till med Nils Matssons syn på barns rättigheter. Har alla barn samma rättigheter till en god uppväxt, en bra utbildning och ett tryggt liv? Eller gäller det bara vissa barn – de som föds av rätt föräldrar i rätt land?

Catarina Wahlgren (V)

Christina Hamnö (V)

Jessica Hilwëyn (V)

Johannes Folkesson (V)

Anna Söderblom (V)

Vänsterpartiet Norrtälje

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan