Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: De vårdanställda behöver mer än vårt tack

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De första som vaccineras mot covid-19 ska givetvis vara vård- och omsorgspersonal. Utan en frisk och trygg personalstyrka blir pressen att hantera belastningen ännu större, skriver Bengt Annebäck. Foto: Johan Nilsson, TT.

Annons

Jag vill börja med att framföra mitt stora tack till alla dem som nu sliter i vård och omsorg, offrat sina helgledigheter och tagit på sig allt mer övertidsarbete.

Men mitt och alla kommuninvånares tack till dem får bara vara en början. Min förhoppning är inte bara att deras arbetsgivare nu snabbt ska visa sin konkreta uppskattning med ett ekonomiskt bidrag. På sikt behöver de också belönas med rimligare och bättre villkor när pandemin är över. Det är de inte bara värda utan det är också en helt nödvändigt.

Coronakommissionen har avslöjat stora brister i äldreomsorgen. Det är resultatet av många års besparingar och en uppsplittrande vårdideologi med allt fler privata bolag.

Norrtälje har klarat av covid-19-effekterna mycket bättre på våra äldreboenden än vad resten av länet gjort. Sannolikt är det en effekt av vår unika samverkansmodell mellan sjukvården, specialisterna på sjukhuset och omsorgen.

Annons

Annons

När vi nu påbörjat ett nytt år skulle vi också kunna påbörja ett arbete med att göra Norrtäljemodellen än mer unik och framgångsrik. Vi har optimala möjligheter att också låta den bli en modell som ser sin personal som sin främsta investering.

De första som vaccineras mot covid-19 ska givetvis vara vård- och omsorgspersonal. Utan en frisk och trygg personalstyrka blir pressen att hantera belastningen ännu större.

Vi måste våga tala öppet om att investeringarna i personalen i början kommer att kräva ökade resurser, liksom både nytänkande och mod. Men vi lär också få se att det är en långsiktigt lönsam investering.

Foto: Johan Nilsson, TT.

Bild: TT

Vi måste också våga tala om att vårdprofessionen måste få en större frihet att använda de metoder som den bedömer vara bäst istället för att jaga åtgärder som ger bäst ersättning. Det låter som en självklarhet, men vi som arbetat inom vården vet vi att det snarare är ett undantag. Det borde också vara en självklarhet att radikalt minska den administrativa bördan för personalen.

Äldreomsorgen kommer att skrika efter personal och om det ska finnas en rimlig chans att rekrytera fler kvalificerade dit måste statusen också höjas. Hemtjänstpersonalen ska inte behöva jaga minutrar och våra äldreboenden behöver fler sjuksköterskor och ökad bemanning.

Annons

Avslutningsvis vill jag förtydliga vilka politiska beslut som kommer att krävas på både kort och längre sikt.

För det första krävs det att vi en gång för alla lämnar den redan utdaterade och förödande ekonomiska detaljstyrningen av vård och omsorg som kallas NPM - New Public Management. Istället behöver vi ersättningsmodeller som väger in tillit och rättvisa anslag. De privata omsorgs- och vårdföretagen behöver inlemmas i vår gemensamma ambition att åstadkomma en ökad samverkan istället för ökade bolagsvinster.

Annons

På avdelning fyra på Norrtälje sjukhus vårdas alla covid-19 patienter.

Bild: Arkivbild, Lina Sköld

Vi behöver också lämna den ”heliga” principen att alla aktiebolag ska kunna bygga samma typ av äldreboenden i Norrtälje för att konkurrera med Tiohundra AB. Låt istället Tiohundra AB med sin närhet till sjukhuset få ökade resurser och sköta de äldre som kräver mer medicinsk kompetens. Se till att det finns trygghetsboenden för de som kräver mindre sjukvård. Det kan spara liv och pengar och minska pressen om all personal får göra det som de är bäst på.

Sist men inte minst är det hög tid att höja sjukvårdspersonalens löner. Vi kan inte fortsätta blunda för att så många sjuksköterskor väljer att jobba med annat än det yrke de en gång brunnit för. Rätt till heltid för personalen ska vara en självklar utgångspunkt. Att ha ett offentligt drivet vårdbolag med 1 000 timanställda är dyrt, otryggt och ineffektivt och ökar dessutom risken för smittspridning.

Jag hoppas att de alla som arbetar i vård och omsorg orkar fortsätta att kämpa på och att alla politiska partier i Norrtälje vill utveckla vår vårdmodell till att bli ännu mer unik.

Bengt Annebäck (MP), grön senior och legitimerad läkare

Annons

Annons

Till toppen av sidan