Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Ansvarsfull ekonomi genomsyrar Sverigedemokraternas budget

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I en ledare påstår Reidar Carlsson att Sverigedemokraterna vill stoppa bostadsprojekt för att inte invandrare ska flytta in och ge Norrtälje utanförskapsområden. En illvillig slutsats menar vi.

Att Sverigedemokraterna vill förhindra att det uppstår utanförskapsområden i kommunen, i äldre eller ny bebyggelse, står absolut inte i motsättning till en sund ekonomi, skriver Andrea Kronvall och Jacob Heitmann. Foto: Ali Lorestani, TT.

I alla våra budgetförslag den senaste mandatperioden, tre stycken, har vi argumenterat för en minskad expansionstakt i kommunen med hänvisning till ekonomin. Vi har även beskrivit vår budget här på Norrtelje Tidnings debattsida helt nyligen. När det gäller att bromsa expansionsprojektet Lommarstranden etapp 2 är dessutom Reidar Carlsson och vi helt överens.

Annons

Annons

Sverigedemokraterna är givetvis positiva till att det byggs i kommunen. Välbekant torde vara att vi länge förespråkat villabebyggelse, speciellt på landsbygden med enskilda eller samfällda lösningar för vatten och avlopp. Vi vill att det byggs små hyresrätter som är lämpliga som första bostad för unga.

Vi har inget att erinra mot vissa stora expansionsprojekt som Hamnen och Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. Det vi motsätter oss är takten i expansionen, det blir för mycket på för kort tid. Kommunens skuldsättning har rakat i höjden för att klara finansieringen av detta, och vi menar att det är mycket olyckligt. En långsammare takt ger ett lägre lånebehov och därmed en sundare ekonomi.

Att Sverigedemokraterna dessutom vill förhindra att det uppstår utanförskapsområden i kommunen, i äldre eller ny bebyggelse, står absolut inte i motsättning till en sund ekonomi. Vi är övertygade om att det finns en stor politisk enighet när det gäller att undvika utanförskapsområden. Däremot skiljer sig de politiska ambitionerna vad gäller expansionstakten. Sverigedemokraterna står för en ekonomiskt ansvarsfull ekonomi.

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd

Jacob Heitmann (SD), vikarierande gruppledare

NT kommenterar:

På budgetfullmäktige höll Sverigedemokraternas fullmäktigeledamot Karl-Göran Edberg ett inlägg där han menade att Norrtäljes nuvarande bostadspolitik innebar att 100-tals nybyggda hyreslägenheter skulle bebos av ”personer från fortsatt misslyckad invandringspolitik” och därmed bli ett utanförskapsområde på samma sätt som Järvafältet i Stockholm. Det var, enligt honom, Sverigedemokraternas främsta argument för att säga nej till Lommarstrandens andra utbyggnadsetapp.

Annons

Ingen i Sverigedemokraterna tog avstånd från hans inlägg under budgetdebatten. Jag kan därför inte förstå varför Andrea Kronvall och Jacob Heitmann tycker jag är ”illvillig” när jag i min ledare skriver att Sverigedemokraterna vill stoppa flera stora bostadsprojekt i Norrtälje stad för att de är rädda för att invandrare skall flytta in och ge Norrtälje utanförskapsområden. Det var ju det som var Karl-Göran Edbergs budskap.

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan