Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Märklig kritik mot ROOP

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Norrtelje Tidning 16 december skriver den politiske chefredaktören Reidar Carlsson (C) ett referat från måndagens kommunfullmäktige, årets budgetfullmäktige, som varade större delen av dagen. Reidar Carlsson poängterar att det är en utmaning att få den demokratiska beslutsgången att fungera i coronatider, och det är verkligen något vi alla upplever sedan mars detta år 2020.

Det är en utmaning att få den demokratiska beslutsgången att fungera i coronatider. Alltmer har vi tvingats leva och verka utan fysiska och mänskliga möten, och träffas ”via skärm” istället. Därför känns det rätt märkligt när Reidar Carlsson sätter sig på sina höga hästar och kritiserar oss i ROOP så kraftigt, skriver fyra företrädare för Roslagens oberoende parti. Bild: Norrtälje kommuns hemsida.

Annons

Alltmer har vi tvingats leva och verka utan fysiska och mänskliga möten, och träffas ”via skärm” istället. Enorma ansträngningar har gjorts från alla inblandade i kommunen, såväl förtroendevalda som anställda. För att motverka smittspridningen måste det fungera, men det är inte lätt, i synnerhet med den skillnad i vana och trygghet av att hantera den digitala världen.

Annons

Därför känns det rätt märkligt när Reidar Carlsson sätter sig på sina höga hästar och kritiserar oss i Roslagens oberoende parti (ROOP) så kraftigt som han gör i ledarartikeln.

I Roslagens oberoende parti har vi ingen regional eller rikstäckande politisk överbyggnad att ta hjälp av. Vi är ett lokalt parti, som fokuserar på lokalkommunala frågor som berör våra väljare och kommunmedborgare. Vi har läst och studerat de övriga budgetarna så gott vi mäktat med under rådande situation, men bestämde att vi inte kunde bygga en helt egen budget för 2021.

Däremot kan Reidar Carlsson lyssna på inspelningen igen och konstatera att vi faktiskt, trots att vi inte deltog i budgetbeslutet, accepterade Alliansens budget på de flesta områden med ett yrkat tillägg på 19 miljoner kronor för barn- och skolnämnden, ungefär på samma sätt som såväl Socialdemokraterna och Miljöpartiet agerade i några frågeställningar. Detta för att finansiera vårt förslag om utbildningsinsatser på lärar- och förskollärarutbildningen samt projektet med socialpedagog.

För detta redogjorde vår ledamot och sakkunnige i skolfrågor Johan Österberg. Roslagens oberoende parti sätter skolan främst eftersom den kostar mer än en tredjedel av kommunbudgeten och att den är en investering i framtiden som just barn och unga ska skapa.

Utöver denna satsning föreslog gruppledare Yvonne Svensson även en omfördelning av en del av överskottet i Alliansens budget till förmån för KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) och socialnämnden. Den totala satsningen stannade på 49 miljoner kronor utöver den budget som röstades igenom.

Annons

Annons

Varför deltog vi då inte eller stödde någon av de andra budgetarna? Vi förklarar det i den protokollsanteckning som alla kan läsa när protokollet från kommunfullmäktige publiceras.

I Roslagens oberoende parti vill vi ta ansvar för det vi gör och föreslår, och anser därför att det inte är ansvarsfullt att stödja en hel budget där det finns delar vi inte står för. Därför beslöt vi att inte delta i beslutet.

Vi heter det vi heter just därför att vi är oberoende av övriga partier. Samtidigt har vi haft och har ett mycket bra samarbete med alla de andra partierna i olika frågor som står nära våra nyckelfrågor som är viktiga för våra väljare och sympatisörer. Då spelar det ingen roll från vilket parti förslaget kommer eller vilket parti som stödjer något av våra förslag. Vi fortsätter att driva dessa i nämnder och styrelser. Vi tror att detta arbetssätt är ärligare och gagnar våra kommuninvånare.

Kanske är det detta som skrämmer en del andra, och som gör att Reidar Carlsson i viss mån fäller krokben för sig själv i sin retorik?

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige

Johan Österberg (ROOP), ledamot i kommunfullmäktige

Gunilla Lindgren (ROOP), ersättare i kommunfullmäktige

Björn Rudolfsson (ROOP), ersättare i kommunfullmäktige

NT kommenterar:

Jag har lyssnat på videosändningen från kommunfullmäktige när ordföranden Nils Matsson (M) läser upp yrkandena innan voteringen om budgeten. Det var precis som jag mindes: alla partier hade yrkanden, utom Roslagens oberoende parti, som valde att inte delta i beslutet. När företrädarna för Roslagens oberoende parti nu påstår något annat så stämmer alltså inte detta.

Annons

Annons

Enligt företrädarna för Roslagens oberoende parti beror detta på att partiet inte får hjälp från sitt riksparti. Det tror inte jag att de andra partierna heller får när det gäller det kommunalpolitiska arbetet, till exempel att lägga förslag i kommunfullmäktige. Och det är just därför som Norrtälje kommun har valt att inrätta politiska sekreterare. En sådan har alla partier, även Roslagens oberoende parti.

Kommunfullmäktige är inte en diskussionsklubb, utan kommunens högsta beslutande organ. Där fattas beslut. Om man inte lägger några egna förslag, så försöker man inte påverka besluten. Är det verkligen vad Roslagens oberoende partis väljare röstade på? Och är det verkligen att sätta sig på "höga hästar" att påpeka detta?

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan