Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Är bussarna bortglömda i väg 77-projektet?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ja, vad händer egentligen med kollektivtrafiken längs väg 77? Efter att ha läst igenom hela samrådsdokumentationen så kan man konstatera att det inte är mycket fokus på just kollektivtrafiken. ”Ingen dialog med Trafikförvaltningen” skriver Trafikverket, och när nuvarande sträckning av väg 77 nämns så är det i form av ett ”nollalternativ” där många brister finns. Inget är dock tänkt att åtgärdas då man istället fokuserar på att dra en ny vägsträckning, som riskerar att inte utnyttjas av den trafik man försöker attrahera. Resultatet blir således att bussarna, som trafikerar befintlig väg 77, kommer att fortsätta möta tung trafik på en smal och krokig väg där trafiksäkerheten inte prioriterats.

Annons

Annons

Det som behövs är en upprustad väg 77 med bredare körfält och anpassade busshållplatser som gör att kollegor till mig inte behöver känna oro för möten med tung trafik, skriver Krister Nilsson. Foto: Krister Nilsson.

I samrådsdokumentationen hänvisas det till Norrtälje kommuns översiktsplan 2040 och länsstyrelsens länsplan 2018-2029. I dessa planer, till skillnad från Trafikverkets samrådshandlingar avseende väg 77, så nämns kollektivtrafiken sida upp och sida ner.

Det som behövs är en upprustad väg 77 med bredare körfält, trafiksäkra lösningar för oskyddade trafikanter vid bland annat Rösa trafikplats, anpassade busshållplatser med ordentligt djup och längd, plattformar samt anslutande gång- och cykelvägar. Det som behövs är en upprustad väg som gör att kollegor till mig inte behöver känna oro för möten med tung trafik, vilket i dag gör att många helst undviker att köra linjerna längs sträckningen.

Nobina Sverige AB, som i dag kör SL-trafiken i Norrtälje, bör inkomma med synpunkter och ta tillvara sina intressen för en upprustad och säker väg 77.

Krister Nilsson

busschaufför Norrtälje/Rimbo

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan