Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Stå emot locktonerna från Internationella Engelska Skolan

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Funderar du på att ställa ditt barn i kö till Internationella Engelska Skolan (IES)?

IES redovisar höga betygsresultat för sina elever och man lägger, enligt egen utsago, stor vikt vid trygghet och studiero. Så det är inget konstigt att du tänker att det skulle vara bra för ditt barn att gå i en skola som drivs av IES. Föräldrar vill sina barns bästa, att de ska få en bra skolgång och goda förutsättningar att lyckas i livet. Och du är inte ensam - över 200 000 barn står i kö för att börja på IES.

IES är ett aktiebolag. Dess främsta uppgift är att skapa vinst åt aktieägarna. Det gör man i första hand genom att hålla kostnaderna nere. Vårt hopp står till att lärarna inte söker de tjänster IES erbjuder och föräldrarna motstår skolans locktoner. Utan lärare och utan elever blir det ingen etablering, skriver Christina Hamnö, Catarina Wahlgren och Britt-Mari Bardon. Foto: Lars Pehrson, TT.

Annons

Här kommer lite information, som du nog inte kommer att få från IES. Vi tror ändå att du kan ha nytta av den, när du ska bestämma dig.

Annons

IES bedriver hälften av sin undervisning på engelska. Härigenom befrias de från skollagens krav på att bara behöriga lärare får tillsvidareanställas. I deras skolor har endast 37,2 procent av lärarna svensk lärarlegitimation, vilket innebär att deras elever i stor utsträckning undervisas av obehöriga lärare och på ett annat språk än svenska. De brister i svenska språket som blir följden kommer att innebära svårigheter när de börjar på gymnasiet och därefter går vidare till högre studier. Det får ännu värre konsekvenser för de elever som har svenska som andraspråk. Dessa elever lär sig på sin höjd vardagssvenska.

Eleverna i IES har genomgående höga betyg. Undersökningar har visat att slutbetygen ofta är betydligt högre än de betyg dessa elever får på de nationella proven, vilket tyder på en omfattande betygsinflation. Även detta kan innebära svårigheter när eleverna ska gå vidare till högre studier.

Vad innebär det då för kommunen att IES etablerar sig här?

Kommunfullmäktige beslöt den 12 oktober att godkänna ett markanvisningsavtal mellan Famera Skola 1 AB och Norrtälje kommun. Famera avser att bygga en skola för upp till 860 elever för att upplåta den till Internationella Engelska Skolan.

IES är ett aktiebolag. Dess främsta uppgift är att skapa vinst åt aktieägarna. Det gör man i första hand genom att hålla kostnaderna nere.

De kriterier, som Skolverket använder för att bestämma hur resurskrävande elever en skola har, är föräldrars utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever och andel pojkar. IES har, enligt samtliga dessa kriterier, ett mindre resurskrävande elevunderlag än de kommunala skolorna. Det gör att man kan minska lärartätheten. De elever som kräver mer resurser får den kommunala skolan ta hand om. IES kan också, vilket visats ovan, hålla kostnaderna nere genom att man slipper skollagens krav på att endast behöriga lärare får tillsvidareanställas och att man därför kan anställa betydligt färre behöriga lärare än de kommunala skolorna.

Annons

Annons

Trots att de skolor, som drivs av IES, har ett mindre uppdrag än de kommunala skolorna har de samma ersättning per elev. När de kommunala skolorna efter Internationella Engelska Skolans etablering tappar elever, några här och några där, kan de inte minska sina kostnader i motsvarande grad. Det går inte att ta bort ett tiondels klassrum eller en tiondels lärare. Kostnaden per elev blir högre och skolpengen måste höjas. Enligt skollagen måste den då höjas för alla skolor. Skollagens regler ökar alltså automatiskt de vinstdrivande skolornas intäkter, när de kommunala skolorna dräneras på elever. Intäkterna ökar, men inte kostnaderna. Hela intäktsökningen blir till vinst.

IES gör i år en vinst på 254 miljoner kronor. Barn- och skolnämnden i Norrtälje redovisar just nu ett underskott på 34 miljoner kronor.

Beslutet om godkännande av markanvisningsavtalet med Famera togs av fullmäktige utan att någon analys av konsekvenserna – ekonomiskt, pedagogiskt och socialt – gjorts, utan att riskerna för en ökad skolsegregation och skolnedläggningar utretts och utan att barn- och skolnämnden getts möjlighet att diskutera frågan. Så får det inte gå till i en demokrati.

Vårt hopp står till att lärarna inte söker de tjänster IES erbjuder och föräldrarna motstår skolans locktoner. Utan lärare och utan elever blir det ingen etablering.

Christina Hamnö (V)

Catarina Wahlgren (V)

Britt-Mari Bardon (V)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan