Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Alla partier i Norrtälje bör gå samman för att rädda vår unika vårdmodell

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Norrtälje sjukhus räddades kvar som akutsjukhus genom Tiohundraprojektet, som numera kallas Norrtäljemodellen. Alla politiska partier i Norrtälje borde nu gå samman och kräva ett stopp av alla större förändringar av Norrtäljemodellen till dess att det förts en dialog med oss i Norrtälje, skriver Bengt Annebäck.

Bild: Måna J Roos

Annons

Norrtälje sjukhus räddades kvar som akutsjukhus genom Tiohundraprojektet, som numera kallas Norrtäljemodellen. Det smarta nytänkandet att låta kommunen och landstinget (numera regionen) gemensamt finansiera och beställa sjukvård och äldreomsorg blev ett riktigt lyckokast.

Intresset har varit mycket stort i hela landet. Hans Karlsson, tidigare chef på SKR, Sveriges kommuner och regioner, sade nyligen i en intervju att en orsak till att äldreboendena haft så många dödsfall i covid-19 är den bristande samordningen mellan de som hade ansvaret. Han tyckte att sjukvård och äldreomsorg borde ha en gemensam huvudman och menade att många fler kommuner och regioner borde följa efter Norrtäljes organisation. Det har också visat sig att Norrtälje har klarat covid-19-vården på äldreboendena mycket bättre här än man klarat den på boendena i resten av länet.

Annons

Annons

Det är glädjande att se att alla partier vill värna om Norrtäljemodellen. När regionstyrelsen i sin budget nu aviserar ett förslag om att skilja mellan beställningarna av sjukvård och omsorg för att spara pengar är det många som reagerat. Flera partiföreträdare har skrivit engagerade debattartiklar. De innehåller många kloka synpunkter, men det är synd att de i så hög grad profilerar det egna partiet och söker strid.

Nu är det istället dags att alla politiska partier i Norrtälje omgående går samman och kräver ett stopp av alla större förändringar av Norrtäljemodellen till dess att det förts en dialog med oss i Norrtälje och till dess att vi har diskuterat oss samman. Inga större förändringar borde heller förekomma innan coronapandemins kris är över. Separeras beställningarna av sjukvård från beställningarna av omsorg är Norrtäljemodellen död alldeles oavsett vad ordföranden för KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) säger.

Nu är det dags att bilda en arbetsgrupp, som arbetar fram en lösning på hur vi ska kunna rädda och utveckla Norrtäljemodellen på sikt. Det är synd att varken kommun eller region hittills har kunnat ge Norrtäljemodellen optimala förutsättningar att utvecklas.

Kommunens stora avstånd och stora sjukvårdsbehov har inte beaktats i budgeten. Den har från allra första början varit underfinansierad och statliga bidrag till välfärden har stannat i regionen och i kommunen. Den politiska styrningen och insikten om behovet av tillräckliga resurser har brustit. KSON, som beställer vård och omsorg, har fått klara sig själv och tvingats att ägna sig åt kortsiktiga besparingsdiskussioner istället för att utveckla vården ännu bättre. Det är inte acceptabelt att KSON år efter år aviserar stora underskott och att region och kommun ständigt måste rycka ut för att rädda finanserna i efterhand.

Annons

Annons

Arbetsgruppen ska kunna föreslå hur styrningen kan förbättras och hur resurserna kan stärkas långsiktigt och vad som kan öka samordningsvinsterna. Dessa förslag kan sedan diskuteras i dialogseminarier med patienter, allmänhet, äldre och vårdpersonal samt med företrädare för alla partier. De medborgardialoger som hölls innan bildandet av Tiohundraprojektet var mycket givande och banade väg för framgångarna med Norrtäljemodellen.

Det är naturligtvis vi i Norrtälje som ska bestämma om vi ska ha husläkarjour eller närakut eller både och. Det är vi som kan se hur vår primärvård kan bli navet i sjukvården och hur kontinuiteten i vården av sköra äldre kan bli ännu bättre. Det är vi i Norrtälje som behöver enas för att sedan få tillstånd en intensifierad dialog med regionstyret.

Bengt Annebäck (MP), grön senior

Annons

Annons

Till toppen av sidan