Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi kräver 38 miljoner extra till Norrtäljes sjukvård omedelbart

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det finns 3,53 extra miljarder hos Region Stockholm. Det är pengar som genast borde tillföras sjukvården under rådande coronapandemi. Men den grönblå majoriteten i regionen säger nej, skriver Anna Sehlin, Catarina Wahlgren och Thomas Magnusson. Foto: Staffan Löwstedt, TT.

Annons

Det finns 3,53 extra miljarder hos Region Stockholm. Det är pengar som genast borde tillföras sjukvården under rådande coronapandemi.

Men den grönblå majoriteten i regionen säger nej. I stället kämpar sjukvården med snäva budgetar och beräknade underskott.

Vi menar att vi nu måste satsa på vården och ge vårdhjältarna mer än bara tomma applåder. Regionen måste säkerställa att vi har tillräckligt med personal och att deras villkor är goda.

Norrtäljes sjukvård är hårt pressad. I dagarna har Norrtelje Tidning granskat mammografin som inte når alla kvinnor. Så sent som förra veckan berättade tillförordnade förbundsdirektör för Kommunalförbundet vård och omsorg i Norrtälje (KSON), Maria Johansson, i Norrtelje Tidning om det stora underskottet.

Annons

Vad den grönblå majoriteten i Region Stockholm talar tyst om är att delårsbokslutets prognos den 31 augusti i år visar att Region Stockholm går mot dryga tre miljarder kronor i överskott år 2020. Vänsterpartiet vill att pengarna ska användas för att ge vårdpersonalen förutsättningar att arbeta bort den vårdskuld som uppstått under corona. Vi menar att det vore självklart att föra över pengarna till sjukvården.

Annons

Sjukvården i Region Stockholm har framför sig dels underskott i sina budgetar, dels en vårdskuld som har uppkommit då mycket icke-akut sjukvård fått skjutas på framtiden på grund av covid-19. Personalen får inte den välförtjänta återhämtning den behöver, efter en fantastisk arbetsinsats under våren och sommaren. Dessutom dras många av sjukhusen med underskott som gör arbetsmiljön så dålig att många blir utbrända eller säger upp sig.

Tre miljarder är ohyggligt mycket pengar. Det är inte bara några extra nollor på tre miljoner.

Ett bra räkneexempel är att jämföra sekunder. En miljon sekunder utgör ungefär elva dagar. En miljard sekunder är nästan 32 år. Det är alltså inte några obetydliga decimaler i en budget vi pratar om. Vi pratar om riktiga resurser som skulle kunna göra riktig nytta.

Vi ser inget positivt med att regionen sparar ett stort överskott, när pengarna behövs i vården.

Region Stockholm som helhet har råd att befria sjukhusen från bördan av ett underskott, som uppgår mot 1,8 miljarder kronor. Vi har krävt att Kommunalförbundet vård och omsorg i Norrtälje (KSON) tilldelas 38 000 000 kronor för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2020.

Annons

Vi har också krävt att Karolinska universitetssjukhuset tilldelas 1 253 000 000 kronor, Södersjukhuset 288 000 000 kronor, Danderyds sjukhus 137 000 000 kronor, St Eriks ögonsjukhus 26 000 000 kronor och Södertälje Sjukhus AB 9 000 000 kronor.

Annons

De resterande överskottspengarna för år 2020 vill vi använda för ett vårdkrispaket. Vi vill göra det för att ytterligare underlätta för vården att arbeta bort den uppkomna vårdskulden utan att bränna ut sin personal. Vårdkrispaketet vill vi ska disponeras av sjukhusen under 2021 och 2022, för att komma ikapp med vårdskulden och ge personalen en chans att andas ut och få en mer rimlig arbetsbörda.

Region Stockholm är inte bara landets största region, vi har stora ekonomiska resurser som måste användas rätt. Vi har alla möjligheter att ge vårdpersonalen alla de förutsättningar den behöver för att utöva sina yrken med stolthet. Både personal och patienter förtjänar att det här överskottet tillförs där det behövs mest – till våra sjukhus.

Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd Region Stockholm

Catarina Wahlgren (V), ledamot KSON

Thomas Magnusson (V), ledamot KSON

Annons

Annons

Till toppen av sidan