Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Roslagsbostäder bör ta ett steg tillbaka

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nu startar förhandlingarna om 2021 års hyror med det kommunägda bostadsbolaget Roslagsbostäder i Norrtälje. Både Sveriges Allmännytta, medlemsorganisation för de kommunägda bostadsbolagen, och Fastighetsägarna, motsvarande medlemsorganisation för privata hyresvärdar, verkar leva i förvissningen att det ska förhandlas om hyreshöjning precis som alla andra år.

Roslagsbostäder yrkar på en generell hyreshöjning för alla lägenheter på 2,9 procent. Många hyresgäster är allvarligt oroliga över hur man skall klara hyran och nu är ett lämpligt tillfälle för Roslagsbostäder att ta ett steg tillbaka, skriver Karl-Göran Lindquist. Foto: Anders Sjöberg.

Skillnaden är att de här året inte är som alla andra år. Pandemin pågår nu med förnyad styrka och dess konsekvenser fortsätter att påverka människors liv. Att som ett kommunägt bolag yrkar hyreshöjningar under ett år som detta och tyder på en oförståelse för den situation som Sveriges hyresgäster befinner sig i.

Annons

Annons

Enligt Sveriges Allmännytta finns det ingen anledning att frysa hyrorna i år. Trots pandemin så går det tydligen bra för hyresmarknaden. Men hur går det för Sveriges hyresgäster?

Arbetsförmedlingen har rapporterat att arbetslösheten är rekordhög till följd av coronakrisen och att prognosen för nästa år ser dyster ut. På några månader har arbetslösheten i landet stigit till nivåer högre än under finanskrisen 2008. Enligt den allra färskaste prognosen ser arbetslösheten under 2021 ut att hamna på cirka tio procent.

I Norrtälje kommun har man märkt en, som Norrtelje Tidning beskriver det, ”lavinartad ökning av personer i ekonomisk nöd”. Under perioden 1 januari till 18 september 2020 kontaktade 1712 nya personer socialkontoret för att söka försörjningsstöd - att jämföra med 2019 då det var 959 nya personer som av samma anledning tog kontakt med socialkontoret. Socialnämndens ordförande i kommunen säger att ”det är tråkigt men inte oväntat”. Antalet öppet arbetslösa och sökande i program var i augusti 2020 1 803 personer. Augusti 2019 var det 1 343 personer. En ökning med 34,3 procent.

En fråga som då infinner sig: Hur tänker Roslagsbostäders ledning och styrelse?

Roslagsbostäder yrkar på en generell höjning för alla lägenheter på 2,9 procent och motiverar yrkandet med hänvisning till nationella parametrar för 2017–2019, som BNP, KPI och reporänta. Bolaget menar att dess hyror inte utvecklats i takt med kostnaderna.

Annons

Annons

Ur ett ekonomiskt perspektiv går det dock bra för Roslagsbostäder. 2019 redovisade bolaget ett resultat efter finansiella poster på 14,1 miljoner kronor och det egna kapitalet uppgick till 170,5 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2018 med 6,7 miljoner kronor. Prognosen för 2020 pekar mot ett resultat i samma härad som för 2019.

För en lägenhet på tre rum och kök, som i dag har en hyra på 6 800 kronor, blir påslaget cirka 200 kronor per månad. Det är en hyreshöjning som riskerar att knuffa redan hårt ekonomiskt prövade hushåll över kanten och det är en utveckling som vore förödande.

Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta, hänvisar till bostadsbidrag, a-kassa och försörjningsstöd för de hyresgäster som drabbats ekonomiskt av pandemin och därför får svårt att betala hyran. Om det är lösningen, är det då verkligen rätt läge att höja hyrorna?

Skulle inte istället det faktum att Sveriges allmännytta och privata aktörer verkar har klarat sig bra trots pandemin snarare kunna ses som ett argument för att frysa hyrorna i år? Många hyresgäster är allvarligt oroliga över hur man skall klara hyran och nu är ett lämpligt tillfälle för Roslagsbostäder att ta ett steg tillbaka.

Karl-Göran Lindquist, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan