Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Elitskolor och dyra bostadsrätter ger inte trygghet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Efter trygghetseventet i oktober har flera partier i kommunen engagerat sig, antingen för att visa handlingskraft eller genom att ge ett bredare perspektiv på trygghetsfrågan. Det bredare perspektivet hade vi i Vänsterpartiet velat ha från början.

Samtalet på trygghetseventet visade sig enbart handla om stök och våld på stan och offentliga platser. Det hela var upplagt som ett säljevent för vakter och kameror, skriver Britt-Mari Bardon, Stefan Grath och Catarina Wahlgren.

Bild: Tobias Bernander

Veckan innan eventet gick arrangörerna ut och frågade allmänheten vilka frågor de ville lyfta. Många svar innehöll mäns våld mot kvinnor, trafiklösningar, sjukvårdsfrågor och liknande. Vi såg det som självklart att allmänhetens frågor skulle lyftas, men kvällens samtal visade sig enbart handla om stök och våld på stan och offentliga platser. Det hela var upplagt som ett säljevent för vakter och kameror. Om vi hade fått förstå att det bara det som skulle diskuteras hade det förmodligen också bidragit till mer specifika förslag från oss.

Annons

Annons

Alliansen var efter mötet snabbt ut med sina punkter för en tryggare kommun. Här finns både bättre och sämre förslag och några diskuterades redan under tidigare styre. Några dagar senare utmanar Sverigedemokraterna med att påstå att “alla kanske inte vill ha en trygg kommun”.

Vänsterpartiet vill understryka att vi också oroas över ökad otrygghet, trots att kommunen i jämförelse med andra är relativt trygg. Vi tycker att kameror vid Ledinge är bra och en säkrare gångväg vid pendlarparkeringen i Rösa skulle också göra kommunen tryggare. Till skillnad från Sverigedemokraterna vill vi angripa problemen mer grundligt, genomtänkt och effektivt och utan förakt för människors olika utgångslägen.

Våra punkter inför trygghetseventet var inte bara inriktade på våld och stök i offentliga miljöer, men flera av förslagen har ändå tydlig bäring på detta. Några av punkterna:

· Resursförstärkning på Tink (Trygg i Norrtälje kommun) med uppdrag att samtala med unga flickor i syfte att utveckla tryggheten för gruppen.

· Inleda aktivt arbete med Huskurage genom Roslagsbostäder och andra hyresvärdar i kommunen.

· Skapa ett förstärkt långsiktigt avtal med kvinnojouren med uppdrag att inrätta tjejjour.

· Utveckla och bredda mobila skolteamet till ett socialt- och psykiatrisk team. Samarbete mellan flera nämnder och KSON.

· Öppna upp sovplatser för hemlösa till vintern.

· En likvärdig skola där alla barn klarar målen.

·´Inrättande av verksamhet som fångar upp ungdomar från årskurs 8 till årskurs 2 på gymnasiet som riskerar att inte nå målen för att göra individuella insatser.

Annons

· Tillräckliga resurser för att ge elever stöd och tidiga insatser.

Annons

På Twitter frågar Hanif Bali (M) hur våra förslag ska få bukt med brottsligheten bland unga män. I Vänsterpartiet ser vi det som absolut grundläggande att alla elever får klara skolan, att de får självkänsla och känna att de duger till någonting annat än kriminalitet, och att de får en tro på framtiden där det finns arbetstillfällen och bostäder.

För att ge alla en bra start krävs resurser i form av pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd. Vi har en BUP-mottagning med permanent långa köer och en elevhälsa som fått nedslag från Skolinspektionen. Vårt viktigaste förslag är att genast dra tillbaka förslaget om att avveckla det mobila skolteamet.

Den brottslighet som oroade närpolischefen mest var mäns våld mot kvinnor, som oftast sker i det egna hemmet. Av den anledningen har vi föreslagit en rad åtgärder för stävja detta. En kvinna dör var tredje vecka till följd av våld från en man som hon känner. Enkäter visar att unga flickor mår psykiskt dåligt och känner sig otrygga. För ökad trygghet i kommunen måste dessa flickor och kvinnor tas på allvar.

Hemlöshet drabbar förstås främst de människor som inte har någonstans att ta vägen nu när nätterna blir långa och kalla, men det skapar också otrygghet. Vänsterpartiet vill att kommunen skyndsamt ser över möjligheterna att iordningställa ett natthärbärge, gärna i närheten av Grindstugan, kanske finns det tomma lokaler på Ros fortfarande?

Annons

Långsiktigt krävs en politik som garanterar alla en möjlighet till arbete och någonstans att bo. Det görs, enligt oss, inte genom elitskolor och dyra bostadsrättsområden. Det görs genom medvetna satsningar på jämlikhet och jämställdhet.

Britt-Mari Bardon (V), gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

Stefan Grath (V), ordförande Vänsterpartiet Norrtälje

Catarina Wahlgren (V), gruppledare Vänsterpartiet Region Stockholm

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan