Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Sopa inte knallarnas krav under mattan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kravet på polistillstånd innebär i praktiken ett hinder för att få en ökad och trivsam torghandel i Norrtälje. Det är svårt att se något annat syfte från kommunens sida än att försöka begränsa torghandeln, skriver Stig Wiklund.

Bild: Amanda Roskvist

Annons

På Stora torget och andra platser i Norrtälje upplåter kommunen försäljningsplatser till i huvudsak torg- och marknadshandlare. Stora torget har sedan mycket lång tid tillbaka nyttjats för torghandel. För ändamålet finns märkta platsrutor och det finns även tillgång till el. Torghandeln på Stora torget i Norrtälje är en hundraårig tradition som får anses vedertagen.

Annons

Tidigare kunde vi läsa i Norrtelje Tidning hur illa kommunen behandlar torghandlarna. För att få hyra någon eller några av de för handel märkta platserna tvingas den platssökande, förutom att betala platshyra, att införskaffa ett polistillstånd á 870 kronor. Någon återbetalning av avgiften till polisen sker inte om polisen inte beviljar tillståndsansökan eller om erhållande av plats skulle utebli.

Annons

Det här kravet innebär i praktiken ett hinder för att få en ökad och trivsam torghandel i Norrtälje. I andra kommuner är torgplatserna undantagna kravet på polistillstånd för den som hyr platserna för torghandel.

Då beslutet om tillvägagångssätt helt ligger på kommunens bord är det svårt att se något annat än att syfte är att Norrtälje kommun vill försöka begränsa torghandeln. Och ju svårare kommunen gör det för torg- och marknadshandlarna, desto färre handlare blir det.

Tomer, Torg- och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening, har därför hemställt att Norrtälje kommun vidtar nödvändiga åtgärder för att snarast undanröja kravet på att varje torghandlare skall ha polistillstånd för att erhålla torghandelsplats.

Att kommunen hittills har vägrat ställa upp på möte med Tomer vittnar om en oacceptabel nonchalans och respektlöshet mot kommunens torghandlare. Norrtälje kommun bör därför gå torghandlarna till mötes, bevilja dem ett möte snarast och ta bort kravet på polistillstånd i stället för att försöka sopa deras krav under mattan.

Stig Wiklund, Grängesberg, över 40 år som torg- och marknadshandlare, numera pensionär

Annons

Annons

Till toppen av sidan