Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Sverigedemokraterna kämpar för snabbuss till Stockholm

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 oktober togs äntligen Sverigedemokraternas motion om snabbuss mellan Norrtälje stad och Stockholm upp.

Bakgrunden är att trafikförvaltningen stod inför en ny avtalsperiod och en ny upphandling av kollektivtrafiken för knappt två år sedan. Vi lämnade in en motion till kommunfullmäktige i april 2019, vilken syftade till att Norrtälje kommun skulle verka för snabbare bussförbindelser mellan Norrtälje stad och Stockholm.

Om vi ska få fler att åka buss från Norrtälje måste vi få fler att se kollektivtrafiken som ett alternativ. För linje 676 måste det vara prioriterat att öka antalet påstigande från Norrtälje kommun och inte få så många påstigande som möjligt mellan Täby och Stockholm, skriver Britt-Mari Canhasi och Jacob Heitmann. Foto: Kajsa Althén.

Ytterligare en motion lämnades in av Sverigedemokraterna till regionfullmäktige i maj 2019. Vi ville överlåta åt regionfullmäktige att besluta om en busslinje som bättre gynnar Norrtäljebornas pendlande. Sverigedemokraterna såg då en möjlighet att agera för att skapa opinion i frågan till fördel för invånarna i Norrtälje.

Annons

Annons

Många som bor i Norrtälje arbetar i Stockholm och vi har även en inflyttning från Stockholm till Norrtälje. Då är det är viktigt att en attraktiv kollektivtrafik finns på plats. När väl ett resmönster etablerats är det svårare att bryta och välja något annat.

Statistik ur ”SL och länet 2017” visar att i Norrtälje kommun är det 83 procent som väljer bil och 17 procent som väljer kollektivt när de pendlar. För övriga ytterförorter är andelen som väljer kollektivtrafik hela 27 procent.

Samtidigt som övriga ytterförorter gör en tidsvinst på tio minuter om de väljer bilen framför att åka kollektivt, gör bilåkaren i Norrtälje kommun en tidsvinst på 40 minuter. Det är varken en snabb eller en effektiv kollektivtrafik. Det är inte en kollektivtrafik som månar om Norrtäljes kommuninvånare.

Det finns ingen spårbunden trafik utan sträckan mellan Norrtälje stad och Stockholm trafikeras av busslinje 676 och 676X. Villkoren för buss 676 är i praktiken formade för att hålla kostnaderna nere genom att generera så många ”blipp” som möjligt, vilket får till följd att restiden förlängs.

Om vi ska få fler att åka buss redan från Norrtälje måste vi få fler som ser kollektivtrafiken som ett alternativ. För linje 676 måste det vara prioriterat att öka antalet påstigande från Norrtälje kommun och inte få så många påstigande som möjligt mellan Täby och Stockholm. Vi behöver således utveckla kollektivtrafiken så att den bättre gynnar Norrtäljebornas pendlande.

Annons

Ett sätt att driva frågan är att agera i regionfullmäktige. Men varken Socialdemokraternas eller Liberalernas lokala representanter som fanns på plats tog tillfället att delta när motionen debatterades i regionfullmäktige den 10 december 2019. Inte heller Moderaternas kommunstyrelseordförande Bino Drummond tog tillfället att verka för Norrtäljes invånare i Regionfullmäktige. Det var bara Sverigedemokraternas lokala representanter som deltog i debatten.

Annons

Motionen avslogs med motiveringen att det inte finns några behov av snabbare bussförbindelser. Varför är det bara sverigedemokrater bland Norrtälje kommuns politiker i regionen som kämpar för bättre bussförbindelser?

Motionen i kommunfullmäktige avslogs med motiveringen att kommunen sedan länge driver frågan mot trafikförvaltningen. Motiveringen kunde lika gärna ha varit att motionen behandlades för sent då upphandlingen blev klar i maj 2020.

Politik är att höras och Sverigedemokraterna agerade för att förbättra bussförbindelserna mellan Norrtälje och Stockholm. Nu dröjer det nio år till nästa upphandling. Tillfället för övriga Norrtäljepolitiker att göra sig hörda gick dem ur händerna. Norrtäljes invånare förtjänar bättre.

Britt-Mari Canhasi (SD), ledamot i regionfullmäktige och kommunfullmäktige

Jacob Heitmann (SD), vikarierande gruppledare, kommunfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan