Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Skogsstyrelsen har förbättrat tillämpningen av begreppet nyckelbiotoper

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skogsstyrelsen har under senare år tagit initiativ till att utveckla och förbättra tillämpningen av nyckelbiotopsbegreppet, skriver Jonas Löfstedt och Stefan Lindstedt.

Bild: Jessica Andersson

Annons

Replik till debattartikeln "Vi måste sluta bestraffa skogsägare som gör rätt miljöinsatser".

Skogsstyrelsen har under senare år tagit initiativ till att utveckla och förbättra tillämpningen av nyckelbiotopsbegreppet. Vi har försett den pågående skogsutredningen med efterfrågat underlag kring nyckelbiotoper, och vi välkomnar och ser fram emot utredningens slutsatser och förslag.

Annons

Annons

Medborgare ska givetvis behandlas lika i sina kontakter med Skogsstyrelsen, liksom det är självklart att interna riktlinjer följs. Det gäller såväl i nyckelbiotopsrelaterade frågor som i alla andra frågor där myndigheten har interna riktlinjer.

Jonas Löfstedt, regionchef, Skogsstyrelsen

Stefan Lindstedt, distriktschef, Skogsstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan