Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Slå inte sönder Norrtäljemodellen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den styrande blågröna koalitionen i Region Stockholm lade under onsdagen sitt förslag till budget för 2021. I sin inledande text kommenterar de sina erövrade lärdomar under året kring coronapandemins påverkan på regionens arbete. Man konstaterar på ett flertal ställen att samarbeten inom och mellan regionens egna verksamheter behöver förstärkas, men också att samarbeten med andra aktörer, framför allt kommunerna, måste förstärkas.

Vi är helt eniga med styret i dessa konstateranden. Vi förstår dock inte slutsatserna som dras.

En köp- och säljmodell á la Vårdval Stockholm är inte en fruktbar utveckling för Norrtäljemodellens unika samarbetsmodell. Vänsterpartiets budget innehåller istället en ersättningsnivå till Norrtälje sjukhus som ligger i linje med regionens övriga sjukhus, skriver Catarina Wahlgren och Thomas Magnusson.

Bild: Lina Sköld

Annons

För en tid sedan lämnade Vänsterpartiet ett förslag om att regionen som helhet skulle ta lärdom av organisationen i Norrtälje kommun och hur vi har klarat coronapandemin på ett bra sätt genom samarbete och genom att låta Tiohundra AB samordna och styra vård, skyddsutrustning och utbildning dit det behövs. Den lokala styrningen har bidragit med kunskaper som gjort det möjligt att utforma beställningen av vård efter de förutsättningar som finns i Norrtälje kommun. Den lokala styrningen visade sig också vara effektiv för att snabbt ställa om ändra vårdutbudet vid ett utbrott av en pandemi.

Annons

Med anledning av detta ser vi med stor oro på den blågröna koalitionens förslag om att flytta beställningen av vård för Norrtäljes invånare från den lokala direktionen till regionens centrala hälso- och sjukvårdsnämnd. Vi förstår att det kan ses som ett sätt att få bättre kontroll över resurserna, men samtidigt slår detta sönder en av grundvalarna för Norrtäljemodellen: de lokala erfarenheterna som grund för att styra den lokala vården. Vi får inte glömma att ursprunget till Norrtäljemodellen låg i ett centralt förslag om att stänga Norrtälje sjukhus akutmottagning, någonting som väckte insikten om behovet av lokal kunskap för att fatta beslut om människors nära vård.

Norrtäljemodellen sjösattes som ett projekt med ett stort sparbeting. Sedan dess har verksamheten dragits med svårigheter att få de inblandade parterna (kommun och region) att finansiera modellen på ett tillfredsställande sätt. Det är inte konstigt eftersom uppdraget i sig är unikt. Vänsterpartiet anser dock inte att detta kan vara grund för att slå sönder modellen.

Annons

Vi tycker mycket väl att hälso- och sjukvårdsförvaltningens kompetenser ska utnyttjas bättre, men att flytta de specialiserade vårdbeställningarna med samarbetsuppdrag till en central nämnd som arbetar efter en köp- och säljmodell á la Vårdval Stockholm är inte en fruktbar utveckling för Norrtäljemodellens unika samarbetsmodell. Vänsterpartiets budget innehåller istället en ersättningsnivå till Norrtälje sjukhus som ligger i linje med regionens övriga sjukhus samt kompenserar Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) för högre läkemedelskostnader. Vi vill också se över möjligheten till liknande samarbetsmodeller i andra områden i regionen.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare Region Stockholm samt ledamot i KSON

Thomas Magnusson (V), vice gruppledare Region Stockholm och ersättare i KSON

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan