Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vänsterpartiets svartmålning av förskolan saknar grund

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet försöker i en debattartikel svartmåla förskolorna i Norrtälje kommun, men någon grund för deras påstående finns inte. Tvärtom finns det många anledningar till att vara stolt över de förskolor som finns vår kommun.

Vänsterpartiets svartmålning av de kommunala förskolorna i Norrtälje kommun saknar grund. Antalet barn per årsarbetskraft står sig väl i jämförelse med andra kommuner, och Vänsterpartiets påstående om att det skulle gå 20 barn per grupp stämmer inte heller, skriver Robert Beronius.

Bild: Madeleine Fransson

Enligt den senast tillgängliga statistiken går det 4,9 barn per årsarbetskraft i de kommunala förskolorna i Norrtälje kommun. Det är en förbättring mot innan Alliansen tillträde. År 2018 var motsvarande siffra 5,1 barn.

Annons

Antalet barn per årsarbetskraft i Norrtälje kommun står sig även väl i jämförelse med andra kommuner. I snitt går det 5,5 barn per årsarbetskraft i kommunala förskolor i de övriga kommunerna i Stockholms län. Snittet i riket är 5,2. Även andelen anställda med förskollärarexamen och förskollärarlegitimation är betydligt högre i Norrtälje kommun jämfört med snittet för övriga kommuner i Stockholms län.

Annons

I våra förskolor går barnen i de lägre åldrarna större delen av dagen i grupper med cirka 4 barn och barn i de högre åldrarna i grupper med cirka 6-7 barn. Alltså stämmer inte heller Vänsterpartiets påstående om att det skulle gå 20 barn per grupp. Möjligen menar Vänsterpartiet antal barn som är inskriva på en avdelning, men här ligger snittet på cirka 15 barn, det vill säga inom Skolverkets rekommendationer, och barnen går inte på avdelningarna som en stor grupp hela dagarna, utan delas upp i mindre grupper.

Vänsterpartiets svartmålning av situationen i de kommunala förskolorna i Norrtälje kommun saknar alltså grund. Eftersom Vänsterpartiet också väljer att svartmåla de fristående förskolorna med motiveringen att de bara ”har som mål att generera vinster”, kan det vara värt att notera att de fristående förskolorna har ännu färre barn per årsarbetskraft.

Andelen föräldrar som svarar att deras barn trivs på förskolan och erbjuds en stimulerande verksamhet ligger för övrigt stadigt på cirka 98 procent. Det gäller både de kommunala och fristående förskolorna.

Liberalerna och Alliansen menar allvar när vi säger att vi sätter skolan först. Det inkluderar även förskolan, som det senaste året fick en uppräkning med cirka fyra procent per barn. Anledningen till att vi har relativt små barngrupper i Norrtälje kommun beror inte bara på ökade ekonomiska resurser, utan också på att vi har valt att prioritera verksamheten och personal före dyra lokallösningar såsom baracker.

Annons

Annons

Tack vare en bättre hantering av lokalkostnader har vi bland annat kunnat införa en vikariebank, som kommer att fortsätta att utvecklas. Syftet med vikariebanken är att säkerställa att det finns tillgång till bra personal när ordinarie personal är sjuk och i övrigt utgör vikariebanken en extra resurs. Införandet av en vikariebank har visat sig vara en klok satsning, inte minst i dessa pandemitider. Detta är bara ett av flera exempel på vad man kan göra om lägger pengarna på rätt saker.

Angående Blåklintens förskola delar jag uppfattningen att det är angeläget att ersätta barackerna med permanenta lokaler, och det ligger som sagt helt i linje med Alliansens intentioner.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan