Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi vill satsa på den kommunala förskolan

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Avvecklingen av den kommunala förskolan Vega har öppnat debatten kring förskolan i Norrtälje. Det borgerliga styret hävdar envist att de satsar på förskolan och vill ha ett blandat utbud av kommunalt och privat. Ändå är de kommunala förskolorna pressade. Vänsterpartiet anser att det handlar om två saker: att vi ska hålla hög kvalitet på våra kommunala förskolor och göra dem attraktiva för föräldrar och barn, och att vi ska vara en god arbetsgivare som kan behålla och nyrekrytera personal.

Det borgerliga styret i Norrtälje kommun hävdar envist att det satsar på förskolan och vill ha ett blandat utbud av kommunalt och privat. Ändå är de kommunala förskolorna pressade, skriver fem företrädare för Vänsterpartiet Norrtälje.

Bild: Moa Palmgren

Annons

Lärarförbundet presenterar siffror på att 61 procent av barngrupperna i Stockholms län överstiger rekommenderade storlekar. Samtidigt saknar 43 procent av de anställda utbildning för att arbeta med barn och bara 28 procent har förskollärarexamen. Sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar, som depression och utmattningssyndrom, är dubbelt så vanliga bland förskollärare än för arbetsmarknaden i helhet. Med sådana siffror borde det ligga i en kommuns yttersta intresse att värna goda kommunala verksamheter och kompetent personal.

Annons

Robert Beronius (L) är ivrig att avveckla lokaler för kommunal förskoleverksamhet och på så sätt minska kommunens kostnader. Samtidigt etablerar sig privata förskolor.

Det kommunala beståndet har utökats med en ny förskola i Hallstavik, men då man redan från början utgick från siffror på 20 barn per grupp, trots att rekommendationerna ligger på 12-15 barn, så har man nu byggt in sig i stora barngrupper. Utsikterna för att detta ska lösas genom privata etableringar är små. Idag finns en privat förskola i Hallstavik.

I Rimbo avvecklade styret för några år sedan förskolan Vallby Hage. Nu drivs den i privat regi. Rimbo har i dag åtta privata förskolor och fyra kommunala.

I Norrtälje stad finns det åtta kommunala och 20 privata. Styret har högt och ljudligt proklamerat att det är för dyrt för kommunen att öppna upp tingshuset för utbildningsverksamhet, men när huset säljs blir det möjligt för en privat skolverksamhet att driva undervisning där för samma skolpeng.

Vänsterpartiet anser att förskola av hög kvalitet kan bedrivas i såväl kommunal som privat regi. Vi motsätter oss dock verksamheter som har som mål att generera vinster i privata företag.

Annons

Kommunen gör ett aktivt val att inte styra utbudet när privata utförare alltid uppmuntras till etablering. Den kommunala verksamheten används som buffert som hela tiden anpassas efter de privata utbudet. Det innebär ingen långsiktighet i satsningar på kvalitet och vidareutveckling av personal och verksamhet.

Annons

Vänsterpartiet vill satsa på den kommunala förskolan genom:

· En hög andel utbildade förskollärare.

· Barngruppstorlekar som följer Skolverkets rekommendationer. Ta fram en handlingsplan för detta nu.

· Anställda utan utbildning får möjlighet och uppmuntras att studera till förskollärare eller barnskötare.

· Fortsatt satsning och marknadsföring av gymnasiets barnskötarutbildning, gärna i samverkan med fristående aktör och vuxenutbildning.

· Sommarjobb inom förskolan för att locka ungdomar.

· Arbetslag och verksamheter som fungerar bra lyfts upp som föredömen för att vidareutveckla den kommunala verksamheten i stort.

· En positiv syn på personal som vill vidareutbilda sig.

· Utbildade förskollärare och barnskötare erbjuds fasta heltidstjänster.

Ett konkret förslag på en långsiktig satsning på den kommunala förskolan är att rädda förskolan Vega och flytta paviljongerna till Paletten där det nyligen stått en paviljong. Det ger tid att hitta en permanent lösning för Vega och räddar på sikt förskolan Paletten som diskuterats för försäljning. När Vega flyttar till nya lokaler kan Paletten husera i paviljongerna medan förskolan rustas upp.

Vi är också villiga att bidra med förslag på hur de “tillfälliga” barackerna som förskolan Blåklinten finns i sedan 2012 ska avvecklas. Vi ser hur det nuvarande styret kunde ha agerat genom att uppföra en ny förskola på den kommunala marken vid Tälje 2:195, men istället valde man att sluta avtal med privat fastighetsbolag för etablering av Engelska skolan.

Catarina Wahlgren (V)

Christina Hamnö (V)

Lasse Dahlqvist Öhlén (V)

Anna Söderblom (V)

Britt-Mari Bardon (V)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan