Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Kulturskolan behöver breddas – nu

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För en del barn ligger det närmare till hands att dansa eller spela teater. Här i Norrtälje finns många skickliga pedagoger som skulle vara beredda att ta sig an sådana uppgifter i en breddad kulturskola, skriver Mats Wilzén. Foto: Anders Forngren.

Annons

Många vuxna kan beskriva den betydelse som musikskolan haft för den personliga utvecklingen. Glädje och meningsfullhet har stärkts av den övande verksamhet de fick genom musikskolan. Och det i sin tur återspeglades på det övriga skolarbetet. Så här radikalt formulerar sig en tidigare elev: ”Kulturskolan räddade mitt liv och har format mig till den jag är”.

Annons

Men det är nog själva övandet i sig som är det väsentliga. Att få öva och pröva sina gränser och förmågor skapar ofta en självtillit, som verkar vidare långt fram i livet, inte bara inom det musikaliska.

Annons

Man skulle verkligen önska att fler barn fick tillgång till ett liknande övande. Ja, egentligen borde förstås alla barn få den erfarenhet det innebär att utveckla sina konstnärliga förmågor. För sådana förmågor finns i alla barn.

I dag är kulturskolan (som musikskolan numera kallas) en frivillig verksamhet – och bör nog vara det. Men det finns anledning att tro att de barn, som bäst skulle behöva tillgång till konstnärligt övande, inte får det. Vi vet att barn till högutbildade föräldrar deltar i högre utsträckning än barn till lågutbildade. Därför är en utbyggnad och en breddning av kulturskolans verksamhet så viktig.

För en del barn ligger det närmare till hands att dansa eller spela teater. Det är också verksamheter där både det individuella och det sociala utvecklas. Men också bildkonst borde erbjudas till dem som känner att det är där de vill uttrycka sig. Här i Norrtälje finns många skickliga pedagoger som skulle vara beredda att ta sig an sådana uppgifter.

Regeringen har anslagit stora kulturpengar för att kommunerna ska bedriva kulturskoleverksamhet. Kulturminister Amanda Lind har i höstbudgeten drivit igenom att stödet till kulturskolan, under tre år, nu fördubblas till 200 miljoner. Syftet är att ”bredda utbudet och att nå nya grupper som annars inte skulle söka till kulturskolan”.

Annons

Annons

Det här är extrapengar som ska gälla redan från 2021. Det gäller alltså för kommunen att redan nu ligga i startgroparna för att organisera fram den här breddningen. Och få tillgång till de statliga pengarna. Det finns ingen anledning att vänta längre. Det har talats och skrivits och lovats tillräckligt länge.

Mats Wilzén (MP), ledamot i kulturnämnden och dess arbetsutskott

Annons

Annons

Till toppen av sidan