Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Nedläggningen av mobila skolteamet är ett skott i foten

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mobila skolteamet har funnits i Norrtälje kommun sedan 2011 och är ett samarbete mellan socialtjänsten och grundskolan. Utbildningsförvaltningen finansierar 1½ tjänst av de fyra familjebehandlartjänster som utgör teamet.

Vi skjuter oss i foten genom att lägga ned mobila skolteamet. Att spara in på samhällets mest utsatta är någonting som kommer att bli dyrt i längden, skriver Christina Hamnö, Jessica Jessica Hilwëyn och Lars Dalquist-Öhlén. Foto: Janerik Henriksson, TT.

Mobila skolteamet kom till för att vara en brygga mellan skolan och barn- och vårdnadshavare i syfte att få till en fungerande skolgång för barnet. Det är vårdnadshavaren som ansöker om detta bistånd hos socialtjänsten. Denna tjänst har spelat en viktig roll, då så kallad problematisk skolfrånvaro har ökat.

Annons

I ett pressmeddelande 26 augusti lämnas informationen att utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt kommit överens om att avsluta utbildningsförvaltningens delfinansiering från årsskiftet 2020-2021 och att i samband med det avveckla även mobila skolteamet. Skälet till beslutet sägs vara att mobila skolteamet under senaste året har haft en minskning av antalet uppdrag och att det beror på att skolans elevhälsoarbete nu bedrivs i en mer strukturerad och kvalitativ form än för några år sedan.

Annons

Vi förstår att ett arbetssätt kan behöva förändras efter ett tiotal år för att möta dagens behov, men vi anser att ett beslut att lägga ned mobila skolteamet inte är en liten sak och därför borde ha lagts på både barn- och skolnämndens och socialnämndens bord för behandling och beslut där. I beslutsärendets underlag hade vi velat se en utvärdering av nio års arbete och hur man från centrala elevhälsans sida förberett sig för att ta över de uppgifter som var orsaken till att mobila skolteamet kom till.

Enligt vår mening är en utvärdering särskilt viktig när det gäller en operativ verksamhet som arbetar i mellanrummet mellan två verksamheter och som arbetar med vårdnadshavaren och barnet som uppdragsgivare. Centrala elevhälsan arbetar på rektors uppdrag. Båda aktörerna behövs. Enligt den familjebehandlare i mobila skolteamet som en av oss pratat med har man haft ett gott och utvecklande samarbete med centrala elevhälsan.

I vågskålen ligger också att centrala elevhälsan ska räcka till för många och varierande uppgifter. Nyligen har Skolinspektionen riktat kritik mot centrala elevhälsan för bristande förebyggande insatser i några skolor. Organisationen verkar således inte ens räcka till för de uppdrag man redan ansvarar för.

Annons

På senaste barn- och skolnämndssammanträdet förklarades beslutet att dra in delfinansieringen av mobila skolteamet med att det är viktigt att utbildningsförvaltningen har rådighet över vad man betalar för. Eftersom ett beslut i socialnämnden om insats av mobila skolteamet är sekretessbelagt kan inte skolan få någon återkoppling och därmed ingen kontroll av hur pengarna används.

Annons

Vi har förståelse för den ståndpunkten i ett läge då både politiken och förvaltningen måste göra allt för att hålla sig inom budgetramarna, men trots bristande underlag anser vi att vi skjuter oss i foten genom att lägga ned mobila skolteamet. Att spara in på samhällets mest utsatta är någonting som kommer att bli dyrt i längden.

Vi anser att vi istället ska ansluta oss till de idéer som ligger bakom Norrtäljemodellen för vård och omsorg, nämligen att ha fokus på att fånga upp de som annars faller mellan stolarna. Det borde vara ett signum för kommunen att finna lösningar som fångar upp denna grupp.

Christina Hamnö (V), ordinarie ledamot i barn- och skolnämnden

Jessica Hilwëyn (V), ordinarie ledamot i socialnämnden

Lars Dalquist-Öhlén (V), ersättare i barn- och skolnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan