Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Låt Norrtälje bli en modern stad med småstadskaraktär

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På vår replik till Sverigedemokraterna svarar Gunnar Hellström genom att föra in några andra perspektiv i debatten. Det första gäller Liberalernas påstådda sena intresse för stadsarkitektsfrågan.

Tycka vad vi vill om de nya höga tornen i Norrtälje hamn, men jämfört med de silor som tidigare stod i hamnen utgör de betydligt vackrare landmärken, skriver Robert Beronius, Martin André och Nicklas Salmin.

Bild: Måna J Roos

Det stämmer inte, vi har länge drivit de frågorna. Vår framlidne kulturnestor Lennart Jansson förde under lång tid frågan om stadsarkitekt i en mängd olika sammanhang, även på Norrtelje Tidnings debattsidor.

Annons

Det går möjligen att kritisera oss för att vi inte fick gehör för frågan redan 2010, men bör inte Gunnar Hellström i rättvisans namn skuldbelägga de partier som inte drivit frågan alls? Vi var nämligen ensamma om sätta frågan som ett tydligt vallöfte under valkampanjen 2018.

Annons

Nu har kommunen tack vare Liberalerna anställt en stadsarkitekt (som naturligtvis har ett kommunövergripande ansvar, namnet till trots) och inom ramen för alliansens 88-punktsprogram ska även en utredning tillsättas för att svara på hur ett skönhetsråd kan utformas. Tack vare Liberalerna och det väljarstöd vi fick i valet för dessa frågor kommer detta nu bli verklighet. Vi håller med om att det gärna hade fått bli verklighet tidigare, men vi har kämpat i motvind.

Den andra punkten Gunnar Hellström tar upp berör vår definition kring småstadskaraktär och särprägel. För vår del menar vi att det är möjligt för Norrtälje att behålla sin småstadskaraktär och tillåta högre hus, förutsatt att det sker utanför Norrtäljes gamla stadskärna och på ett fåtal väl utvalda platser.

Platser som enligt vår mening kan lämpa sig för högre bebyggelse är områden som tidigare utgjort industrimark och där det saknas kulturhistoriska värden av omgivande byggnader eller miljö, exempelvis hamnen, Övre bryggårdsgärdet och södra infarten till Norrtälje (i stadsbyggnadsprojektet som går under namnet ”Närheten”). Begränsas högre bebyggelse till ett fåtal platser är vi övertygade om att det går att utveckla Norrtälje till en modern stad samtidigt som vi värnar om stadens karaktär som småstad.

Annons

Tycka vad vi vill om de nya höga tornen i Norrtälje hamn, men jämfört med de silor som tidigare stod i hamnen utgör de betydligt vackrare landmärken. Den högre bebyggelsen i hamnen har också möjliggjort att genomföra upprustningen av hamnen utan kostnad för skattebetalarna. För vi måste vara medvetna om att lägre bebyggelse leder till lägre exploateringsintäkter och därmed att gator, park och annan infrastruktur i högre grad måste bekostas genom skattemedel. Det är pengar som i så fall måste tas från skola, vård och omsorg.

Robert Beronius (L), kommunalråd

Martin André (L), ledamot i bygg- och miljönämnden

Nicklas Salmin (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan