Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Återstarta skolan med mer svenska

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nästa vecka börjar barnen i vår kommun i skolan igen. Barn som klarar skolan har större chanser i livet på flera sätt, men under pandemin har många elever halkat efter i skolgången, och det slår hårdast mot de som redan tidigare hade det svårast. Coronakrisen har gjort redan kända samhällsproblem tydligare och värre.

Elever i den svenska skolan har få lektionstimmar jämfört med elever i andra länder. Liberalerna vill därför öka antalet undervisningstimmar i ett antal centrala skolämnen, såsom svenska, framförallt på lågstadiet, skriver Robert Beronius. Foto: Jessica Gow , TT.

För att vända denna negativa utveckling föreslår Liberalerna sex åtgärder, där en stor vikt läggs vid bättre kunskaper i svenska.

Det svenska språket måste prioriteras i förskolans läroplan. Rektorer och pedagoger har inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i Norrtälje kommun framfört önskemål om att stärka det svenska språkets ställning på förskolor, inte minst där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. Liberalerna vill därför nu ändra förskolans läroplan, så att det tydligt framgår att svenska är huvudspråket i förskolan och att barnets utveckling av det svenska språket ska prioriteras framför andra språk för de barn som har annat modersmål än svenska. Ingen förskollärare ska på grund av skrivningar i förskolans läroplan behöva känna sig osäker på vilket språk de aktivt ska uppmuntra barnet att använda.

Annons

Annons

All personal i förskolan måste kunna prata svenska. I dag krävs det inte högre betyg i svenska än det lägsta godkända för att kunna utbilda sig till förskollärare. Detta trots att förskollärarnas viktiga roll ställer höga krav på språklig förmåga. Liberalerna vill därför stegvis höja betygskraven i svenska till förskollärarutbildningen, för att på sikt kräva lägst betyget C. Vi vill även genomföra ett språklyft för övrig personal inom förskolan.

Det behövs fler skoltimmar med fokus på svenska. Elever i den svenska skolan har få lektionstimmar jämfört med elever i andra länder. Det missgynnar alla elever, men särskilt drabbar det dem som har behov av stöd eller som kommer från studieovana miljöer. Det gör det även svårt för lärarna att lyckas med sitt viktiga uppdrag. Liberalerna vill därför öka antalet undervisningstimmar i ett antal centrala skolämnen, såsom svenska, framförallt på lågstadiet.

Den allmänna förskolan behöver göras obligatorisk från fem års ålder. Liberalerna har länge arbetat för att göra grundskolan tioårig, vilket nu utreds. När det blir verklighet börjar barnen grundskolan vid sex års ålder. För att fler barn ska lyckas i skolan vill vi göra förskolan obligatorisk för alla barn från fem års ålder.

Lovskola behöver erbjudas även i årskurs 6 och 7. Sedan några år tillbaka erbjuds så kallad lovskola, men det gäller enbart för elever som avslutat årskurs 8 eller 9. För att skapa bättre förutsättningar för alla skolor att sätta in åtgärder för elever som behöver mer stöd för att lyckas i skolan, vill vi utvidga lovskolan genom att erbjuda lovskola även till elever med behov i årskurs 6 och 7.

Annons

Annons

Statlig skola senast 2026. Genom januariavtalet läggs nu grunden till ett statligt huvudmannaskap för skolan, då det beslutsunderlag som krävs för att genomföra reformen ska tas fram. Ett statligt huvudmannaskap skulle skapa bättre möjligheter att öka läraryrkets status, ge dem ökad autonomi och samtidigt förbättra likvärdigheten och styrningen av den svenska skolan.

I återstarten av Sverige behöver skolan komma i första rummet. Insatser här och nu för att möta pandemins effekter ska kombineras med långsiktiga kunskapsreformer för en skola som skapar möjligheter och livschanser för alla. De låga förväntningarnas förtryck ska städas ut.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan