Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
När ska Liberalerna sluta skylla på andra?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet har i en debattartikel hävdat att Liberalerna inte är trovärdiga i sin vård-och omsorgspolitik. Vi kan bara hålla med. Kommunalrådet Robert Beronius och regionpolitikern Hans Andersson bemöter detta utan att diskutera sakfrågorna och hävdar i princip att det är regeringens fel att äldreomsorgen inte har större resurser i Norrtälje.

Vi vill ha en omsorg som baserar sig på en förstärkt Norrtäljemodell, där samordningsvinster och god arbetsmiljö blir drivkraft för utvecklingen, skriver Bengt Annebäck och Mats Wedberg.

Bild: Måna J Roos

Äldreomsorg är dock ett kommunalt ansvar. I Norrtälje kommun styr den borgerliga alliansen, där Liberalerna ingår och i regionen är det sedan många år liberalerna som styr och prioriterar i sjukvården. När liberalerna nu kräver bättre utbildning för personalen, fler med fast anställning, bättre språkkunskap hos de anställda och egna mindre hemtjänstteam så undrar vi vad är det som hindra dem att genomföra det? Är det M, C och KD? Eller är det regeringen? eller är det passivitet?

Annons

Annons

Vi har i flera debattartiklar krävt att kommunstyret tar större ansvar för omsorgens problem i Norrtälje. L skryter med sin sparsamhet med skattekronor. Det är dock generella sparbeting och ständig underfinansiering och bristande styrning, som lett till att vårt kommunala vårdbolag har 1000 timanställda och en äldreomsorgspersonal med 31 sjukdagar i snitt per år. De brister, som L säger sig vilja ändra på har de själva medverkat till. Nu krävs konkret handling och inte debattartiklar och vackra ord.

V hävdar att lösningen på omsorgens problem är att den blir kommunal. Det är uppenbart att det inte stämmer och inte räcker. Liberalernas recept med ännu fler privata aktörer, och ökad konkurrens ökar bara problemen och kostnaderna och slår sönder Norrtäljemodellen.

I vårt gröna parti MP ser vi en tredje väg. Vi vill ha en omsorg som baserar sig på en förstärkt Norrtäljemodell, där samordningsvinster och god arbetsmiljö blir drivkraft för utvecklingen. Det skulle bland annat kunna ske till exempel genom att mobila medicinska specialistteam från sjukhuset och primärvården sköter sjuka äldre i deras egna hem och på alla äldreboenden (även de privata) i samverkan med hemtjänst.

Vi vill se en omsorg, där personal och vårdtagare får bestämma över hur omsorgen ska se ut istället för att politiker och tjänstemän gör det. Vi vill ha en omsorg där antalet timanställda radikalt minskar och kontinuiteten mellan omsorgstagare och personal garanteras Vi vill också se en omsorg, som satsar på förebyggande åtgärder med fysisk träning, bättre mat, bättre anhörigstöd och åtgärder för att minska ensamhet och psykisk ohälsa.

Annons

Annons

Vår tredje väg innebär att ta hand om såväl privata som offentliga bolag och ge dem tillräckliga resurser och ställa nödvändiga krav samt inlemma dem i Norrtäljemodellen.

En tredje väg bör innebära att upphäva den nuvarande ekonomiska detaljstyrningen och öka enheternas möjligheter att utveckla vården istället för att ägna all kraft åt budgetdiskussioner och administration.

Vår tredje väg innebär att på allvar börja stimulera personalkooperativ och idéburen omsorg inom Norrtäljemodellen.

Varje skattekrona som investeras i förebyggande åtgärder och ökad arbetsglädje och större effektivitet är en väl använd krona.

Bengt Annebäck (MP), grön senior

Mats Wedberg (MP), gruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan