Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Kollektivtrafik i egen regi är att föredra

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nu har det återigen gjorts en upphandling i kollektivtrafiken för Roslagsbanan, bussarna i Norrort och Norrtälje. De 12 maj beslutade trafiknämnden i Region Stockholm att uppdraget att bedriva trafik enligt ovan tilldelas Transdev Sweden. Det är ingen liten upphandling det är frågan om, utan det är hela tre delar den omfattar.

Vänsterpartiet i Region Stockholm har länge förespråkat ett återtagande av all kollektivtrafik i egen regi, skriver företrädare från Vänsterpartiet.

Bild: Linus Chen Magnusson

Dels Roslagsbanan, ett avtal värt ca 4 miljarder kronor för en tid på 12 år från 2021 och dels busstrafiken för Norrort och Norrtälje, på vardera 9 år. Tillsammans är det två avtalen värda ca 8,7 miljarder kronor. Nu väntar alltså ett knappt år med osäkerhet för många anställda i den nuvarande organisationen – kommer jag att få behålla mitt jobb? Oftast följer den så kallade åkande personalen med till den nya utföraren men enhetschefer, mellanchefer och annan administrativ personal sitter långt ifrån säkert.

Annons

Annons

Med lite tur kan även de följa med till den nya arbetsgivaren med motsvarande arbetsuppgifter, men annars blir de ytterligare en i raden av arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är dock troligt att upphandlingen försenas då det inkommit flera överklaganden från andra anbudsgivare.

Trafikföretaget Arriva, som idag har ansvar för Roslagsbanan och bussarna i Norrort, har överprövat upphandlingen till förvaltningsrätten och så länge ärendet pågår får inga nya avtal skrivas för uppdragsområdet. Enligt tidigare besked har även Nobina och Keolis överklagat beslutet som togs i maj 2020.

Har det då så stor betydelse vem eller vilka som bedriver kollektivtrafik i Stockholms län – det är ju ändå Storstockholms Lokaltrafik (SL) som bestämmer!? Avtalet, eller avtalen i det här fallet, skrivs ju mellan SL och anbudsgivaren som tilldelas uppdraget och i avtalet/avtalen anges hur uppdraget ska utföras och sedan är det upp till utföraren att genomföra detta uppdrag enligt bästa förmåga och det är här det brukar skilja sig en del, eller till och med den hel del.

Förutom anbudspriset ska också bedömningar om hur företagen ska klara de mål som SL satt upp göras. Kortfattat innebär det att det blir ett påslag på priset efter en viss betygsskala. Ju högre betyg ju lägre påslag och vid högsta betyg (5) så blir det inget påslag alls. Transdev gick sedan segrande ur den matchen när det gäller samtliga tre delar i den här upphandlingen – om nu inte förvaltningsrätten väljer att se det på ett annat sätt när de prövat överklagandena från övriga trafikföretag.

Annons

Vänsterpartiet i stort är inga älskare av upphandlingar och i Region Stockholm har de kritiserat formerna för hur upphandlingen genomförts. I det här fallet gäller det att underlaget till denna upphandling av tåg- och busstrafik på Roslagsbanan, i Norrort och Norrtälje inte ger alla politiker möjlighet att få en tillräcklig insyn i motiveringarna till den föreslagna tilldelningen. Det är beklagligt och problematiskt eftersom det är politikerna som ska stå till svars för besluten som fattas.

Annons

Vänsterpartiet i Region Stockholm har länge förespråkat ett återtagande av all kollektivtrafik i egen regi. Under den rådande Coronapandemin har det tydligt visat sig att det kan bli stora problem med beslutsfattandet när kollektivtrafiken bedrivs i privat regi. När trafikförvaltningen måste fatta snabba och bra beslut som ger det bästa tänkbara resultatet utifrån situationen så skapar det onödiga problem med flera olika utförare.

Samhällsviktiga funktioner som till exempel kollektivtrafik ska inte läggas ut på privata utförare utan genomföras och drivas i egen regi. Så länge det fortgår med upphandlingar av kollektivtrafiken i Region Stockholm så är det viktigt att varje övergång till en ny utförare sker utan försämringar, med kollektivavtal i alla leverantörsled och såklart meddelarfrihet och inga delade turer.

Vi ska påminnas om att det inte var så roligt för resenärerna eller personalen då Arriva tog över driften av Roslagsbanan och bussarna i Norrort. De som reser kollektivt vill ha en kollektivtrafik som går att lita på och som ger service.

Britt-Mari Bardon

Ingela Brinkefeldt

Jessica Hilwëyn

Johannes Folkesson

Ola Nordstrand

Fullmäktigegruppen Vänsterpartiet Norrtälje

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan