Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Liberalerna saknar trovärdighet i frågor om äldreomsorg

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi vill börja med att tacka Liberalerna för en engagerad artikel om äldreomsorgen. Det mesta som skrivs i artikeln kan vi i Vänsterpartiet skriva under på. Det märkliga är ju att det är Liberalerna som styr, i Norrtälje kommun, i Region Stockholm och till viss del också i riket. Vad är det då som gör att det inte ser ut så här i äldreomsorgen?

Liberalerna är i praktiken inte trovärdiga i sitt engagemang för äldre, skriver flera representanter från Vänsterpartiet.

Bild: Måna J Roos

Liberalerna skriver att varje hemtjänsttagare ska ha ett eget team och att antalet personer som kommer till den äldre ska minimeras. Det är ett utmärkt förslag. Ett steg i den riktningen har vi tagit i Norrtälje kommun genom att integrera hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Ytterligare steg i denna riktning skulle kunna tas med minskad konkurrens och områdesansvar med egna lokaler ute i bygderna som hemtjänsten hade tidigare när den var kommunal.

Annons

Annons

Då skulle det automatiskt finnas team som arbetade i olika områden. Nu ses ofta hemtjänstbilar från olika företag åka fram och tillbaka på kommunens småvägar. Tyvärr väger företagens etableringsfrihet och prispressande konkurrens tyngre för Liberalerna i praktiken.

Visst har Liberalerna också rätt i att vi måste stärka medarbetarna i äldreomsorgen. Kommunal har till exempel länge haft ett krav på en enhetlig undersköterskeutbildning. Det måste också vara möjligt att utbilda sig till undersköterska även om man har en annan utbildning i botten. Äldreomsorgen är ett av de områden med flest tillfälligt anställda, många unga människor på genomresa mot ”bättre” jobb och så vidare.

Usla arbetsförhållanden som att få äta sin lunch i bilen och göra sina behov i skogen samt delade turer som förstör hela dagar. Även om många unika och underbara kontakter väger på plussidan blir det naturligt med rotation på personal eftersom det är slitsamt att stanna länge i yrket. I början av coronapandemin föreslog Vänsterpartiet KSON direktion att uppmana alla utförare av hemtjänst/hemsjukvård att tillsvidareanställa alla tillfälligt anställda för att trygga såväl äldre som anställda, men det fick vi dessvärre inget gehör för från övriga partier.

Det är också helt riktigt att det behövs förstärkt närvaro av sjukvårdskunnig personal och läkare i äldreomsorgen. I Vänsterpartiet anser vi att äldreboenden ska knytas närmare vårdcentraler med områdesansvar och geriatrisk kunskap. I Norrtälje har vi ett nära samarbete kring vård och omsorg och det finns inget behov för kommunen att anställa läkare, dock behöver läkares ansvar och närvaro i äldreomsorgen stärkas.

Annons

Annons

Liberalernas artikel ges tyngd av en trovärdig person som Barbro Westerholm, men för oss i Norrtälje kommun väcker den också en rad frågetecken; Varför vill inte Norrtälje kommun med Liberalerna i styret lägga mer pengar på äldreomsorgen? Varför arbetar man istället med att slimma organisationen?

Under 2019/2020 har åtskilliga timmar lagts ned på att undersöka om det är möjligt att spara pengar genom att städa var tredje vecka i stället för varannan, om det ger pengar att vara mer restriktiv med hembesök och sociala insatser, om äldre kan åläggas att betala för färdtjänstresor. Diskussioner rörde sig om hur lågt vi kan lägga ribban för en ”skälig levnadsnivå”. Allt med syfte att spara på de äldre, inte att förstärka äldreomsorgen.

Det går bra att skriva en engagerad debattartikel, men i praktiken är Liberalerna inte trovärdiga i sitt engagemang för de äldre.

Catarina Wahlgren

Thomas Magnusson

Vänsterpartiet Region Stockholm i KSON direktion

Jessica Hilwëyn

Ingela Brinkefeldt

Vänsterpartiet Norrtälje i KSON direktion

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan