Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Omsorgen i Norrtälje har också mycket att lära

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nya besparingskrav förra året försämrade läget ytterligare så att Tiohundra AB beräknades få 15 miljoner i minskade inkomster, skriver Bengt Annebäck.

Bild: Måna J Roos

Annons

Den senaste månaden har det skett en intensiv debatt om de stora bristerna i svensk äldreomsorg, som avslöjats i samband med den stora spridningen av covid-19 i omsorgen. I Norrtelje Tidning skriver de två vänsterpartisterna Catarina Wahlgren och Jessica Helweyn i ett debattinlägg att Stockholm har mycket att lära av Norrtälje när det gäller coronahanteringen.

De framhåller Norrtäljemodellen och vårdbolaget Tiohundra AB, som möjliggjort samordning av vården och att detta har minskat spridningen av virus. Norrtälje verkar ha klarat av smittspridningen bra, men vi har inget facit för vad det beror på.

Annons

Jag har i många sammanhang propagerat för de unika fördelarna med Norrtäljemodellens samordningsvinster istället för vårdvalets satsning på konkurrens och bolagsvinster, men denna debattartikel förvånar mig. Inte minst Vänsterpartiet vet ju att Norrtäljemodellen håller på att spricka och att kejsaren börjar bli allt naknare på grund av underfinansiering och brist på stöd och styrning.

Annons

Det vi än så länge vet med säkerhet om smittspridningen på äldreboendena är att de boenden, som haft flest timanställda haft störst andel smittade. Vårt vårdbolag Tiohundra AB är i det avseendet verkligen inget föredöme med mer än 1000 timanställda. Det här är till stor del effekter av den långvariga underfinansieringen, men också resultat av bristande styrning.

Nya besparingskrav förra året försämrade läget ytterligare så att Tiohundra AB beräknades få 15 miljoner i minskade inkomster och tvingade 75 medarbetare att minska sin arbetstid till 75 procent. Vi kan se effekterna i dålig arbetsmiljö och bristande kontinuitet i vården. I Tiohundras hemtjänst får varje omsorgstagare i snitt träffa 15 olika personer under 14 dagar och omsorgspersonalen har i snitt 30 sjukdagar per år. Det här är riskfyllt, dyrt, ineffektivt och oroande inför framtiden.

Coronapandemin har lärt oss hur viktigt det är att all äldreomsorg har tillräcklig och stabil personalstyrka, med kunskap och utbildning men också tillgång till god kvalificerad personlig medicinsk bedömning och behandling. Därför borde även den privat äldreomsorgen involveras i Norrtäljemodellen framöver. Det skulle kunna ske bland annat genom utökade mobila medicinska team utgående från Tiohundra.

Vi var fyra gröna seniorer som i maj skrev en debattartikel där vi krävde att kommunstyrelsen äntligen börjar ta ansvar för äldreomsorgen och dess effektivitet och arbetsmiljö och kostnader. Vi väntar fortfarande på svar.

Ska äldreomsorgen i Norrtälje bli ett föredöme krävs radikal minskning av antalet timanställda, förbättrade arbetsvillkor och ändrade ekonomiska ersättningar för all omsorg.

Bengt Annebäck (MP), grön senior

Annons

Annons

Till toppen av sidan