Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Norrtälje kan lära ut coronahantering till Stockholm

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi har alla drabbats av corona på ett eller annat sätt. Nästan alla känner någon som blivit svårt sjuk eller avlidit, alla har vi tvingats till stora uppoffringar på olika sätt. Alla har vi tvingats isolera oss – eller tvärtom arbeta hårdare och längre arbetstider under stor press, som många inom vård och omsorg har gjort.

Hittills har Norrtälje kommun klarat coronaepidemin ganska bra, särskilt i jämförelse med övriga Region Stockholm. Det beror delvis på Norrtäljemodellen med vård och omsorg inom samma bolag, Tiohundra AB, som innebär en helhetssyn på den vårdsökande. En sådan helhetssyn har blivit ännu viktigare när det gäller corona, som drabbar äldre betydligt hårdare och är farligare för personer med vissa kroniska sjukdomar.

Annons

Hittills har Norrtälje kommun klarat coronaepidemin ganska bra, särskilt i jämförelse med övriga Region Stockholm. Det beror delvis på Norrtäljemodellen med vård och omsorg inom samma bolag, Tiohundra AB, som innebär en helhetssyn på den vårdsökande, skriver Catarina Wahlgren och Jessica Hilwëyn.

Bild: Måna J Roos

Annons

I Norrtälje fick Tiohundra ett samordningsansvar för all vård och omsorg, inklusive den privata, när corona-epidemin bröt ut. Det innebar till exempel att kunna omplacera läkare och annan personal även från privata vårdgivare.

Därför har vi i Norrtälje snabbt kunnat ställa om vården. Här har vi tredubblat antalet intensivvårdsplatser. Här har vi utökat det sjukhusanslutna mobila teamet till tre mobila team, med bemanning både från Tiohundra och från privata utförare. Även skyddsutrustningen ingår i det gemensamma och samordnade ansvaret.

Just nu finns covid-19 inte på något av Norrtäljes äldreboenden, och misstänkt smitta bara hos tre hemtjänsttagare. Det beror såklart bland annat på att så få som möjligt träffar den äldre i hemmet.

I förra veckan rapporterade Sveriges Radio att andelen tim- och bemanningsanställda är klart högre på äldreboenden som fått in covid-19. Över hälften av de äldreboenden som har covid-19 har tim- och bemanningsanställda till 30 procent eller mer. Det visar en enkät gjord av Smittskydd Stockholm.

Resultaten förvånar inte oss inom Vänsterpartiet, som länge kritiserat hur tillfälliga och otrygga anställningar ökar risken för smittspridning . Den som krasst måste arbeta ihop varje timme för att inte förlora för mycket inkomst, kanske tvingas gå till jobbet trots förkylningssymptom. Den som rings in vid behov i stället för att ha en trygg tillsvidareanställning, kanske inte vågar kritisera brister i skyddsutrustning hos arbetsgivaren. Sådana missförhållanden inom vård och omsorg blir skriande under denna epidemi, ja rent dödlig.

Annons

Annons

Osäkra anställningar bör avskaffas av mänskliga skäl, för de anställdas skull. Men även med tanke på hur vårdtagare kan drabbas av anställdas stress och rädsla. Det har vi sett i verkligheten under corona. I och med att Tiohundra kan flytta personal dit där den behövs mest, blir det onödigt med timanställda och bemanningsanställda. Vi i Vänsterpartiet föreslog också i början av pandemin att det politiska styret skulle uppmana alla utförare inom hemtjänst och hemsjukvård att tillsvidareanställa alla visstidsanställda.

Vänsterpartiet vill värna och bygga ut Norrtäljemodellen med det gemensamt ägda vårdbolaget Tiohundra AB. Vårdkedjan fungerar inte om alla utförare är separata.

Vi tycker också att övriga Region Stockholm borde inspireras av Norrtäljemodellen. Som det är nu så utförs fortfarande privata skönhetsoperationer, medan coronavården lider brist på personal och utrustning. Vi tror att övriga Region Stockholm skulle kunna ge en tryggare vård och omsorg, särskilt i tider av epidemi, genom att ta efter Norrtälje och låta människan vara i fokus. Under hela den så kallade vårdkedjan och i alla delar av livet.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare Region Stockholm och ledamot i KSON:s direktion

Jessica Hilwëyn (V), ledamot KSON:s direktion

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan