Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Är alliansstyrets mål att privatisera hela kommunens förskoleverksamhet?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi har under de senaste veckorna kunnat läsa om den kommunala förskolan Vega som nu ska avvecklas. Efter ett tafatt försök att flytta verksamheten och slå sönder två andra kommunala förskolor gav det borgerliga styret upp.

Styret tycker inte att det är viktigt att ersätta de tillfälliga barackerna vid Brännäsgården för att behålla verksamheten utan förlitar sig på att barn och vårdnadshavare kan söka plats på privata förskolor istället. Det finns ingen brist på förskoleplatser, säger ordföranden i barn- och skolnämnden Robert Beronius (L) trots att lokalförsörjningsplanen säger att det behövs mellan 4-7 nya förskolor i Norrtälje stad inom tio år.

Är målet för det borgerliga styret att 100 procent av förskolorna ska drivas privat? Ska kommunal förskoleverksamhet bara vara tillfälliga lösningar i baracker som ingen annan vill bedriva, frågar Christina Hamnö, Lasse Dahlqvist Öhlén och Catarina Wahlgren.

Bild: Sara Arvidsson

Annons

Annons

Frågan är vad som egentligen är syftet med det som nu sker. I hamnen kommer en ny förskola att stå klar om några år, troligtvis blir den privat. En annan privat förskola etablerar sig i Björnö i januari 2021. Nu erbjuder Norrtälje kommun mark till nya privata förskolor i såväl Vigelsjö (NT 23 juni) och inom kort blir det troligtvis likadant på den plats där den kommunala förskolan Paletten i dag ligger.

I kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott lyckades oppositionen fördröja avyttring av Paletten genom att uppdra till förvaltningen att åtminstone räkna på vad det skulle kosta och renovera lokalerna i kommunal regi. I och med nyetablering av privat utförare i Vigelsjö kan de två kommunala förskolorna Blåklinten och Vigelsjö gård avvecklas, Paletten avvecklar ju sig själv i och med avyttring.

Vi hade tidigare en fördelning mellan kommunala och privata förskolor på ungefär 50/50. Frågan är vad som är målet för det borgerliga styret? Att 100 procent ska drivas privat? Ska kommunal förskoleverksamhet bara vara tillfälliga lösningar i baracker som ingen annan vill bedriva för det ger vare sig arbetsro eller vinst?

Tidigare har vi så gott som bara haft personalkooperativ och fristående förskolor med olika pedagogiska inriktningar utan vinstintressen i vår kommun, men nu ser vi hur fler och fler storföretag etablerar sig. Det vore på sin plats att styret redovisade målet med den kommunala förskoleverksamheten.

Annons

Att storföretag med vinstintressen tar över små fristående förskoleenheter är en trend i hela Sverige och är en del av välfärdens omorganisation. I stället för att avregleringen bidrar till små, fristående enheter med mycket personal- och föräldrainflytande får vi nu stora koncerner som vinstmaximerar. Det är en utveckling som vi politiker måste stävja och inte bereda väg för på det sätt som Norrtäljes alliansstyre gör.

Annons

I Vänsterpartiet vill vi satsa på våra kommunala förskolor, rusta upp lokalerna och eventuellt bygga nytt. Vi ser våra små, fristående enheter som viktiga komplement till utbudet vad gäller till exempel pedagogiska inriktningar.

Vi är inte emot etableringar av nya fristående förskolor så länge behovet finns och de drivs utan vinstintressen. Vi har tidigare föreslagit att kommunen tillsammans med befintliga fristående förskolor ska se över vilka som kan byggas ut för att ta emot fler barn när barnantalet ökar i kommunen.

Vi som förtroendevalda är ansvariga för att det finns tillräckligt med förskoleplatser av hög kvalitet och det brukliga är att nödvändiga investeringar i samband med detta lånefinansieras. Vi vill att kommunens verksamhet håller hög kvalitet, små barngrupper och utbildad personal. Personalens tankar och idéer ska vara viktiga i planeringen av framtida verksamhet.

Christina Hamnö (V)

Lasse Dahlqvist Öhlén (V)

Catarina Wahlgren (V)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan