Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Skjut upp beslutet om Vega till i höst

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förskolan Vega kom för två år sedan snabbt på plats och har innehållsmässigt blivit en framgångssaga. Tyvärr är den från början ett lokalmässigt provisorium, som måste tas bort från sin nuvarande plats inom ett år.

Vänsterpartiet anser att en så bra verksamhet ska hållas ihop på annan plats eller i annan lokal i någorlunda närhet till nuvarande plats. Alla andra lösningar är ett slöseri med nedlagt arbete. Det är ett nonchalant sätt att behandla personal på, att slå sönder fungerande arbetslag.

Vänsterpartiet vill att beslutet om förskolan Vega skjuts upp tills i höst då alla alternativ är ordentligt utredda med målet att inte splittra verksamheten. Då kan samtliga ledamöter i barn- och skolnämnden delta i beslutet, skriver tio företrädare för Vänsterpartiet.

Bild: Grethel Hjuberger

Annons

Vänsterpartiet har lämnat en interpellation för att lyfta frågan om den långsiktiga planeringen av förskolor för att i framtiden slippa tillfälliga lösningar. Vega är ett exempel på detta.

Annons

På måndag behandlas frågan om Vegas framtid i barn- och skolnämnden. Där finns ett förslag till beslut om att förskolan Vega flyttas till Vigelsjö gård, vars verksamhet klämmer in sig i Blåklintens lokaler.

Som ett annat delbeslut föreslås antagningen till de tre förskolorna Vega, Vigelsjö gård och Blåklinten att stoppas med omedelbar verkan. Någon har redan tagit ut beslutet i förtid då kartan med kommunens alla förskolor som finns med i ärendet inte ens har med förskolan Vega.

Ett andra förslag är att helt enkelt lägga ner förskolan Vega, vilket innebär att det försvinner 80 platser inom förskoleomsorgen i kommunal regi. Barn- och utbildningsenheten i kommunen hänvisar till den strategiska lokalförsörjningsplanen som säger att prognosen till 2030 är att 4-7 nya förskolor behöver uppföras i Norrtälje stad med omnejd.

Brännäsgården, som nu inrymmer en fritidsgård, har varit uppe som ett alternativ till de paviljonger som nu förskolan Vega har till sitt förfogande, men det skulle kräva stora investeringar att bygga om det gamla trähuset till funktionella förskolelokaler. Dessutom skulle det avsluta en väl fungerande ungdomsgårdsverksamhet. Vi anser att det är viktigt med ett centralt läge i Norrtälje stad för en fritidsgård dit ungdomarna kan ta sig enkelt från busstationen.

Personalen, som nu arbetar på förskolan Vega, har själva kommit med flera intressanta förslag och lyft för- och nackdelar med dem. Däribland finns förslaget att flytta förskolan till tingshuset och slå ihop verksamheten med den som i dag bedrivs i andra paviljonger i Vigelsjö (förskolan Blåklinten). Den höga hyran och renoveringar talar emot detta förslag, men det är ändå värt att beakta.

Annons

Annons

Ett annat förslag är att flytta de befintliga paviljongerna till en annan plats tills en permanent lösning finns. Personalen föreslår några platser med centralt läge. Att förskolan Vega skulle flytta till Vigelsjö gård som i sin tur får flytta sin verksamhet till Blåklintens paviljonger tycker vi innebär en flyttkarusell som vi sett nog av i den här kommunen.

Som vi i Vänsterpartiet skriver i vår interpellation anser vi att läget, där förskolan Vega i dag ligger, inte är optimalt även om den inriktning som förskolan har med kulturen i centrum och närheten till kulturskolan lyfts av personalen och vårdnadshavare. Vi tycker att närheten till naturen väger tyngre för en förskola. En stor andel vårdnadshavarna lämnar och hämtar sina barn med bil, vilket betyder att det behöver finnas säkra zoner för att lämna och hämta, helst utan att behöva backa. Vi vill dock lyfta att vi tycker att en så engagerad personal, som den på förskolan Vega och med all säkerhet på andra förskolor också, borde få mer inflytande i debatten om en förskolas vara eller inte vara.

Som läget är i dag med en pågående pandemi, som ingen vet hur länge den kommer att fortsätta, är den demokratiska dialogen i nämnderna begränsad, så även i barn- och skolnämnden. Vänsterpartiet tycker att det är av yttersta vikt att alla förtroendevalda ledamöter kan delta när så här viktiga beslut ska tas. Därför bör beslutet skjutas upp tills alla alternativ är ordentligt utredda med målet att inte splittra verksamheten och med möjlighet för samtliga ledamöter att kunna delta i beslutet till hösten.

Christina Hamnö (V)

Catarina Wahlgren (V)

Jessica Hilwëyn (V)

Britt-Mari Bardon (V)

Viktoria Rinkous (V)

Stefan Grath (V)

Johannes Folkesson (V)

Lasse Dalquist Öhlén (V)

Ola Nordstrand (V)

Ingela Brinkefeldt (V)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan