Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Yrkesfisket främjas inte av centerpartisternas tonläge

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Yrkesfisket främjas inte av tonläget från centerpartisterna Per Lodenius, Gustav Hemming och Anders Olander i deras debattreplik. Vi bortser från tillskrivningarna, de svepande formuleringarna och väljer att hålla oss till etablerade begrepp och processer.

Vi har uppfattningen av att dialogen mellan fiskerinäringen och politiker fungerar bra och att näringen bidrar till en konstruktiv dialog. Vi ser allvarligt på att andra politiker försöker att spoliera detta.

Vår linje är att vi, oavsett fiskemetod, ska se till att jobben i det kustnära fisket finns kvar, och att fisket är långsiktigt hållbart. Detta är en politik som har en bred förankring i Sverige och vi håller fast vid denna kurs, skriver Ulrika Falk, Hanna Westerén och Markus Selin. Foto: Johan Nilsson, TT.

Annons

Annons

Länge var svenskt fiske kantad av systematiskt överfiske, tjuvfiske, bristfällig avräkning och svarta löner. Sakta men säkert har vi stoppat den mörka trenden genom tilltro till vetenskapliga underlag, vetenskapliga organ som Internationella havsforskningsrådet med dess 4 000 forskare, samråd med andra medlemsländer och gemensamma beslut i EU. Yrkesstoltheten har förhoppningsvis även ökat inom svenskt fiske.

Situationen för Östersjön är visserligen dyster med ansträngd fiskerinäring, minskade kvoter, försämrad havsmiljö, åratal av övergödning, utbredning av syrefria och döda bottnar samt högt fisketryck. Vår linje är dock att vi, oavsett fiskemetod, ska se till att jobben i det kustnära fisket finns kvar, och att fisket är långsiktigt hållbart.

Detta är en politik som har en bred förankring i Sverige och vi håller fast vid denna kurs. Lika mycket som vi driver vårt målmedvetna havsmiljöarbete kommer vi att fortsätta verka för långsiktigt hållbara bestånd som bidrar till ett lönsamt yrkesfiske.

Inom det pelagiska fisket, och däribland fisket efter strömming, genomfördes en omstrukturering år 2009 till så kallade individuella överförbara fiskerättigheter. Detta ledde till betydligt färre pelagiska fiskebåtar i Sverige. Syftet var att främja fartygsstrukturen, möjliggöra lönsamhet och generationsskiften i fiskarkåren. Alla system kan med tiden behöva justeras. Vi ser ingen anledning till att ändra grundtanken med detta system.

Annons

Vi välkomnar även generationsskiften i fiskarkåren i Stockholms län. I Sveriges största region befolkningsmässigt är den totala potentialen betydligt större än de 21 personer som har fiskelicenser här i dag och där endast två är under 50 år. Av Norrtäljes tolv personer som har fiskelicenser är ingen under 40 år.

Annons

Livsmedelsstrategin, som antogs av Sveriges riksdag för tre års sedan, är ett viktigt instrument som kompletterar Europeiska havs- och fiskerifonden. Fiskerinäringen kan nu synliggöras än mer. I livsmedelskedjan kan värdeökning ske av fiskeriprodukter och genom att koppla upplevelser, produkt- och livsmedelsutvecklingen närmare till fisket skapas även möjlighet till en stärkt regional utveckling.

Debattekniken från dessa tre nämnda centerpartister gör oss därför bekymrade med ett snävt fokus på en flytt av trålgräns, brist på helhetssyn, osaklighet och en ringaktning mot en ordning som många har jobbat hårt för. Respekt och tilltro till vetenskap och beprövad erfarenhet samt värnandet av fiskerättigheter är vår metod. Målet för oss socialdemokrater är fler jobb och levande kustsamhällen.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje

Hanna Westerén (S), gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Markus Selin (S), riksdagsledamot och ansvarig för fiskefrågor

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan