Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Förminska inte våra yrkesfiskare och experter – se problemet för vad det faktiskt är

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är pikant att Socialdemokraterna i sitt försvar för den storskaliga industritrålningen anklagar andra för sakfel och sedan själva har fel i fakta. Dessutom lyckas de på vägen förminska länets egna yrkesfiskare som bedriver en traditionell näring i samklang med ekosystemens bärkraft.

Kärnan i socialdemokraterna Ulrika Falks, Hanna Westeréns och Markus Selins märkliga debattartikel om strömmingskrisen är att det inte är möjligt att flytta ut trålgränsen från fyra till tolv sjömil för att freda skärgårdshavets strömmingsbestånd från rovfiske med monstertrålare från andra länder utan bara för monstertrålare från Sveriges egen västkust. Det är ett både märkligt och felaktigt påstående.

Annons

Annons

Det är pikant att Socialdemokraterna i sitt försvar för den storskaliga industritrålningen anklagar andra för sakfel och sedan själva har fel i fakta. Dessutom lyckas de på vägen förminska länets egna yrkesfiskare, skriver Per Lodenius, Gustav Hemming och Anders Olander.

Bild: Margaretha Levin Blekastad

Felaktigt eftersom deras påstående inte stämmer. Det är fullt möjligt att flytta ut trålgränsen också för industritrålare från andra EU-länder, men det kräver att man kan hävda att det behövs för att skydda beståndet, föregås av samråd med andra EU-länder och godkänns av EU-kommissionen. Utifrån underlag från Havs- och vattenmyndigheten går det att läsa att ”Det finns även möjlighet för en medlemsstat att vidta icke-diskriminerande åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskbestånden och för att bibehålla eller förbättra bevarandestatusen för de marina ekosystemen inom en gräns på 12 nautiska mil från dess baslinje”. Socialdemokraterna kanske ska börja prata med sina myndigheter innan de sätter pennan mot pappret.

Författarna bortser även i sin artikel från det faktum att många som uttalat sig i frågan hänvisar till känsliga ekosystem, där forskningen från ICES är otillräcklig. Att det dessutom skulle vara ett ”dagspopulärt” ämne stämmer inte då frågan om trålgränsen har diskuterats i flera år, bland annat under en utredning av Havs- och vattenmyndigheten år 2018.

Annons

Problemet, som säkert författarna själva är medvetna om, är att ICES inte tar hänsyn till olika delbestånd eller blandade ekologiska miljöer i Östersjön. Att man hellre förespråkar danskt fiskmjöl och monstertrålare istället för landsbygdsutveckling, småföretagande och närodlat är förvånande.

Annons

Efter alla de varningssignaler som lyfts fram den senaste tiden, från både experter och yrkesutövare, är det märkligt hur Socialdemokraterna försöker blunda och kasta ifrån sig ansvar. Olof Palme sa ”politik är att vilja” men dagens socialdemokrater verkar istället leva efter mottot ”politik är regler och förordningar som aldrig får ändras”.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot

Gustav Hemming (C), tillväxt- och skärgårdsregionråd

Anders Olander (C), kommunalråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan