Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi måste minska antalet hotade arter

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Antalet rödlistade arter har ökat med elva procent sedan sist och är nu långt fler än 4 000. Andelen hotade fåglar har ökat med 21 procent. Vår älskade ejder har åkt ner ett steg till och är ännu mer svår att få syn på i den yttre skärgården, skriver åtta företrädare för Naturskyddsföreningen Roslagen. Foto: Roine Karlsson.

Annons

Artdatabanken presenterade den så kallade Rödlistan – en artinventering och sammanställning som görs var femte år – mitt under brinnande corona-pandemin, vilket gjorde att den kom lite i skymundan. Rödlistan 2020 är en lika dyster läsning som den pågående pandemin. Antalet arter som nu finns på listan har ökat med elva procent sedan sist och är nu långt fler än 4 000.

Många av de arterna som finns med i Rödlistan har funnits i miljontals år – (mossor, skalbaggar, fåglar med flera) – och för många kan det tyckas att det finns gott om skrattmåsar, kråkor, björktrastar med flera men faktum är att hotade fåglar har ökat med 21 procent. Vår älskade ejder har åkt ner ett steg till och är ännu mer svår att få syn på i den yttre skärgården.

Annons

En gemensam nämnare till denna dystra läsning är människan och dess inverkan på klimat och miljö. De naturliga miljöerna för många av de hotade arterna är inte så naturliga längre utifrån deras perspektiv.

Annons

Vi har ett hav nära oss som inte mår bra och många av de fiskar och andra djur som lever i det havet mår heller inte bra. Vi har ett skogsbruk som på många håll inte är särskilt skonsamt. Det avverkas och kalhuggs mitt i häckningssäsongen för många av skogens fåglar. Stora träd sågas ner utan tanke på att det finns ett bo med ungar i trädtopparna. Rödlistan ger tyvärr inget skydd för en hotad art då det i Sverige är tillåtet att jaga och fiska hotade arter.

Är det här något som bara sker på andra platser än i Norrtälje? Tyvärr inte, men i många fall har frågan uppmärksammats i kommunen och fått stort gensvar. Till exempel har Operation Rädda Bina slagit igenom kraftfullt i Norrtälje som ligger i toppen av listan över kommuner med flest insatser för att hjälpa och rädda våra pollinatörer.

Även när det gäller att installera solanläggningar för att minska den fossila användningen (olja, kol, gas) är Norrtälje kommun väl framme som den kommun i länet som har flest ansökningar om att få anlägga solceller på det egna taket. Även skogsbruket i kommunens egna skogar ska bli mer skonsamt brukande som gynnar både människan och naturen – kanske till och med ett hyggesfritt skogsbruk på sikt.

Det finns med andra ord hopp men det krävs stora insatser från våra myndigheter och oss själva för att vi ska kunna stoltsera med att Rödlistan om fem år har färre hotade arter, att våra fossila bränslen stannar i marken och att våra barn och barnbarn kan se att vi ändå gjort något för att de ska få en bättre framtid.

Annons

Sofia Gröhn

Katja Wiezell

Tyra Blum

Victoria Hellström

Gabriel Liljenström

Christoffer Hallbäck

Per Bengtson

Ola Nordstrand

Naturskyddsföreningen Roslagen

(Tyra Blum är dessutom ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet och Ola Nordstrand är ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet)

Annons

Annons

Till toppen av sidan