Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Nu måste kommunen ta ansvar för äldreomsorgen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Risken är uppenbar att Tiohundra AB tvingas göra sig av med allt fler olönsamma hemtjänstuppdrag och kanske lägga ned äldreboenden. Då faller hela Norrtäljemodellen och chansen att utveckla vården till något unikt för hela Sverige, skriver fyra företrädare för Miljöpartiet.

Bild: Måna J Roos

Annons

Coronapandemin har visat hur sårbar äldreomsorgen är och att mycket är konsekvenser av stora besparingar. Det är utmärkt att regeringen nu satsar miljardbelopp till kommuner och regioner.

Vi måste dock påminna om att omsorgen är kommunens ansvar och att det är hög tid att vår kommun inser att den unika Norrtäljemodellen och omsorgen håller på att haverera på grund av långvarig underfinansiering och bristande styrning.

I dag beställs sjukvård och omsorg i Norrtälje av Kommunalförbundet KSON. Den gemensamma budgeten bestäms av respektive fullmäktige i kommun och region. KSON i sin tur äger vårdbolaget Tiohundra AB.

Respektive fullmäktige utser tillsammans 32 arvoderade ledamöter och ersättare till KSON:s direktion. Antalet borde naturligtvis reduceras för att få en effektivt arbetande nämnd.

Annons

Annons

Av obegriplig anledning har det bestämts att ordförande i KSON alltid ska hämtas från regionen. Tråkigt nog har detta inte inneburit något ökat intresse för Norrtäljemodellen i regionen.

Det är uppenbart att KSON (förr Tiohundranämnden) ända sedan starten varit underfinansierad, men successivt ändå ålagts generella besparingar från kommunen varje år. Under de senaste åren har de ekonomiska problemen blivit allt tydligare och resulterat i att arbetsmiljön har blivit allt sämre i äldreomsorgen. KSON har fått ägna sin tid åt ständiga kortsiktiga budgetdiskussioner istället för att driva utveckling.

Efter den senaste sänkningen av ersättningarna till hemtjänsten har Tiohundra AB aviserat ytterligare 15 miljoner i förlust utöver tidigare underskott. Risken är uppenbar att vårdbolaget tvingas göra sig av med allt fler olönsamma hemtjänstuppdrag och kanske lägga ned äldreboenden. Då faller hela Norrtäljemodellen och chansen att utveckla vården till något unikt för hela Sverige. På sikt kommer vi att få en mycket dyr och ineffektiv omsorg med usel arbetsmiljö.

Hittills har kommunen inte velat lägga sig i hur KSON klarar äldreomsorgen trots att det är kommunens ansvar. KSON tar inte heller ansvaret.

Det var belysande när en det ställdes en fråga i kommunfullmäktige nyligen om hur man i kommunen och i KSON ställer sig till de tvärfackliga kraven om förbättringar i omsorgen så hänvisade KSON:s ordförande till att det är en fråga för utförarna. Så kan vi inte ha det. Vi kan inte ha ett allmänägt vårdbolag som redan har 1 000 timanställda och deltidsanställda och där undersköterskor i omsorgen i genomsnitt har 29 sjukdagar per år och som försämrar arbetsvillkoren ytterligare.

Annons

Annons

I dag träffar varje omsorgstagare i Norrtäljes hemtjänst i snitt 15 olika personer under 14 dagar. Det är helt oacceptabelt och ineffektivt och skadligt. Vi borde inte heller acceptera att privata vårdbolag som Väddö vård, som nått stora framgångar genom att utveckla relationen med hemtjänstkunden, måste försämra sin verksamhet och nu kämpar för att överleva.

Nu är det dags att kommunstyrelsen på allvar börjar bry sig om att äldreomsorgen håller på att haverera och att den börjar bli riktigt ineffektiv. Det rör sig ju om en av kommunens i särklass största utgiftsposter.

Det är dags att kommunstyrelsen ser till att KSON får en fungerande ekonomi och att den sedan börjar ställa krav på KSON att utveckla samordningsvinster och förbättra effektiviteten och se till att utförarna kan förbättra arbetsmiljön och arbeta förebyggande. Låt ett av de sju kommunalråden bli äldreråd, som kan ägna hela sin tid åt omsorgen. Då kanske vi kan rädda äldreomsorgen och Norrtäljemodellen.

Bengt Annebäck (MP), Grön senior

Alan Fahlström (MP), Grön Senior

Johannes Kroon (MP), Grön Senior

Dan Westin (MP), Grön Senior

Annons

Annons

Till toppen av sidan