Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Behöriga förskollärare och lärare i fritidshem är viktiga för Norrtälje kommuns framtid

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att vara lärare inom förskola och fritidshem är ett uppdrag i syfte att rusta morgondagens samhällsmedborgare med de kunskaper och kommunikativa förmågor som krävs för att aktivt kunna delta på arbetsmarknaden i en allt mer globaliserad värld. För att kunna fullfölja det uppdraget krävs utbildning och kompetens, inte fler outbildade kollegor och kortsiktiga lösningar. Lärartätheten inom dessa verksamheter behöver öka.

Arbetsbelastning och lärarbrist är de frågor som hamnar i topp när förskollärare och lärare i fritidshem beskriver de svårigheter de möter i sina yrkesroller. I en debattartikel som nyligen presenterades i Lärarnas tidning skriver en förskollärare ”Det är farligt att skapa ett system där några få med utbildning ska bära organisationer och ansvara för kollegors kompetens”.

Annons

Annons

Dagens problem inom förskola och fritidshem visat tydligt hur lärartäthet och arbetsbelastning går hand i hand. Med en hög lärartäthet kan vi säkerställa en bättre kvalitet på den undervisning som bedrivs, skriver Niklas Tärnholm, Michaela Strindefjord och Sara Lindgren.

Detta citat ringar in problemen som finns inom både förskola och fritidshem i dag, där det är tydligt hur lärartäthet och arbetsbelastning går hand i hand. Med en hög lärartäthet kan vi säkerställa en bättre kvalitet på den undervisning som bedrivs, då lärarna kan fokusera på sitt undervisningsuppdrag istället för att bland annat, handleda och lära upp sina kollegor.

Lärarförbundet gör årligen en rankning som heter Sveriges bästa skolkommun. I siffrorna som presenterades i 2019 års rankning slås du direkt av att lärartätheten i Norrtälje kommun är otroligt låg, så låg att vi placerar oss på plats 267 av 290 undersökta kommuner.

Det är ingen nyhet att det råder lärarbrist i Sverige, år 2025 beräknas det saknas 65 000 behöriga lärare. Färsk statistik från Skolverket visar att Norrtälje kommuns andel behöriga lärare sjunkit något det senaste året och ligger nu på 68 procent, vilket innebär att många tjänster i dagsläget täcks upp av obehöriga lärare utan legitimation. Detta innebär ett högt tryck på de behöriga lärare som i dag arbetar i våra förskolor och fritidshem.

Samtidigt framgår det tydligt i Norrtälje kommuns lokalförsörjningsplan 2019-2030 att befolkningen förväntas öka och således också behovet av nya förskolor och förmodligen då också platser på fritidshem. Om man vill vara en kommun med goda framtidsutsikter är nuläget skrämmande. De barn vi möter i förskolan och fritidshemmen i dag är Norrtälje kommuns framtid.

Annons

Annons

I samband med fritidshemmets dag och förskolans dag vill Lärarförbundet Norrtälje passa på att uppmärksamma all personal som arbetar i vårt utbildningssystem. Vi önskar att alla arbetsplatser i Norrtälje kommuns utbildningsförvaltning blir attraktiva genom en hög andel utbildad personal och att vi får behålla och rekrytera ny arbetskraft till kommunen.

Niklas Tärnholm, ordförande Lärarförbundet Norrtälje, lärare i fritidshem

Michaela Strindefjord, ledamot i styrelsen för Lärarförbundet Norrtälje, förskollärare

Sara Lindgren, suppleant i styrelsen för Lärarförbundet Norrtälje, förskollärare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan