Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
New York-modellen ska förbättra psykiska hälsan i Norrtälje

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Något grundläggande är fel när den psykiska ohälsan breder ut sig. Den skapar lidande, krossar drömmar och kostar samhället enorma pengar, skriver Susanne Nordling. Foto: Isabell Höjman, TT.

Annons

Vi känner alla någon som gått in i väggen. Nästan alla oroar sig för någon ung person som mår dåligt.

Något grundläggande är fel när den psykiska ohälsan breder ut sig. Den skapar lidande, krossar drömmar och kostar samhället enorma pengar.

Sedan drygt ett år har Miljöpartiet det politiska ansvaret för den psykiska hälsan i Region Stockholm och vi har ambitionen att vara med och förändra på riktigt.

En hållbar utveckling för den psykiska hälsan kräver långsiktiga samhällsförändringar och dem kan vi bara göra tillsammans - sjukvården, kommunerna, företagen, föreningarna och alla vi som bor här i regionen. Psykisk ohälsa är inte bara något som kan botas - psykisk hälsa går att förebygga och främja också.

Annons

New York och London är ett par av de städer som, under namnet Thrive, gått före och byggt nätverk för att bryta den globala trenden med ökande psykisk ohälsa. Nu lär vi av dem och gör detsamma i Region Stockholm. Med hjälp av expertis från andra Thrive-städer har vi börjat bygga ett regionalt samarbete med målsättningen att vända utvecklingen. Genom att involvera kommuner, arbetsgivare och andra samhällsaktörer är det möjligt att skapa livsmiljöer och livsvillkor som främjar vårt välmående, och rusta stockholmarna att hantera svårigheter som kan leda till psykisk ohälsa.

Annons

Vi är väldigt glada att Norrtälje valt att bli en av pilotkommunerna i det här arbetet. Tillsammans med Norrtälje och de andra pilotkommunerna ska vi nu hitta bra arbetsformer och successivt hitta framgångsrika förändringar, stora som små, som fler kan skala upp och förverkliga. Vi ska också involvera näringslivet. Både för dess innovationskraft och för dess roll som arbetsgivare.

Vad som har störst betydelse för vår psykiska hälsa vet vi redan. Det står i FN:s mål i Agenda 2030. Fyra områden måste utvecklas för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa:

1. Livsmiljöer - bostäder till alla, i sociala miljöer som präglas av gemenskap och grönska.

2. Utbildning - att klara skolan och kunna etablera sig i yrkeslivet.

3. Arbetsliv - förutsättningar för välbefinnande på arbetsplatsen och goda möjligheter till entreprenörskap.

4. Hälso- och sjukvårdens roll - hälso- och sjukvården ska kunna ge vård redan vid lindrig psykisk ohälsa och ha till uppgift att förmedla kunskaper, färdigheter och strategier för psykisk hälsa till befolkningen.

Annons

Den sista delen, som är vårt ansvar, är nu under utveckling i regionen. För att lyckas måste vi våga arbeta annorlunda. Det samarbete vi startat i Husby är ett exempel på vad vi behöver se mer av. Folkets Husby, en förening med stark lokal förankring, har börjat driva ett folkhälsoarbete där de egna medlemmarna definierar vilka problem som finns. Tillsammans med en mängd lokala aktörer formulerar de sedan lösningarna.

Annons

Region Stockholm fungerar som partner för att möjliggöra förändring, men vårt syfte är också att lära av deras arbete och sprida arbetssättet.

Den som bekymrar sig för kostnaden för att delta i denna utveckling är på fel spår. Kommuner, regionen och företagen i vårt län hade 2018 kostnader på 60-70 miljarder kronor för den psykiska ohälsan. Det är lika mycket som kostnaden för regionens hela sjukvård.

De investeringar vi gör nu - för regionens del bygger vi till exempel ut vården för lätt till måttlig psykisk ohälsa, och satsar på förebyggande - har enorma avkastningsmöjligheter både i välmående och i minskade samhällskostnader. Det är helt enkelt nödvändiga satsningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi får aldrig glömma att politiken har till uppgift att skapa en samhällsutveckling som ger oss goda möjligheter att utvecklas och leva bra liv. Den uppgiften tar vi i Miljöpartiet i Region Stockholm på allvar.

Susanne Nordling (MP), ordförande psykiatriberedningen Region Stockholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan