Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Varför använder Norrtäljes räddningstjänst så mycket brandskum?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hur kommer det sig att användningen av brandskum i Norrtälje, mätt i antal användningstillfällen, är bland de högsta i Sverige, frågar Camilla Rydstrand och Mats Wedberg.

Bild: Linus Chen Magnusson

Annons

Att skriva en motion är ett verktyg politiker i opposition kan använda sig av för att få en fråga belyst. Vi i Miljöpartiet står fast vid att vi vill ha en redogörelse kring hur räddningstjänsten i Norrtälje resonerar kring användandet av brandskum samt vilka utbildningsinsatser som genomförts för att räddningstjänsten ska ha tillräckliga kunskaper om miljö- och hälsorisker med brandskum, såsom efterfrågat i den motion som vi lämnat in. Motionen handlade förvisso om så kallat B-skum, men om nu de flesta tillfällena utgjordes av A-skum, låt oss då bredda frågan till att handla om både A- och B-skum.

Låt oss få redovisat hur det kommer sig att användningen av brandskum i Norrtälje, mätt i antal användningstillfällen, är bland de högsta i Sverige. Detta trots att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket sedan 2016 gått ut med en nationell avrådan för all användning av brandskum som inte kan samlas upp. Att de flesta tillfällena utgjordes av A-skum gör inte saken bättre då vissa forskare (Studie i brandsläckningsmedel ur ett miljöperspektiv, Örebro universitet) till och med anser att A-skum är ännu farligare för människor och natur.

Annons

Annons

2018 använde kommunen tryckluftsskum innehållande A-skum vid 38 tillfällen. Under 2019 var antalet 20, varav en insats inkluderade B-skum. Allt enligt de siffror som räddningstjänsten själva rapporterat in till MSB. Endast distrikten Storstockholm och Storgöteborg har använt det vid fler tillfällen. Är det verkligen rimligt undrar Miljöpartiet?

Vi är inte ensamma om att ställa oss den frågan. Experter och forskare från både MSB, Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen i Stockholms län har också uppmärksammat frågan. Ett exempel är Bo Andersson, brandingenjör på MSB, som uttrycker att det är uppseendeväckande att Norrtälje med flera inte hörsammat vad forskningen och övrig expertis kommit fram till. Han hänvisar istället till vattendimma som det bästa släckmedlet i de allra flesta fall.

Det är alltså inte utan grund som vi i Miljöpartiet nu fortsatt ser fram emot en redogörelse i fullmäktige och en saklig debatt kring användning av brandskum som vid felaktig och frekvent användning kan få långtgående negativa effekter för kommunens invånare och omgivning. Det är inte att ”slå in öppna dörrar” (artikel i Norrtelje Tidning 29 februari 2020), utan att öppna dörrar och öka kunskap och transparensen kring denna fråga. Det borde inte vara en känslig fråga, och om den är det – desto större anledning att ta upp den till diskussion?

Camilla Rydstrand (MP), gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Norrtälje

Mats Wedberg (MP), gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Norrtälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan