Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Ersättningen till Norrtälje sjukhus måste bli rättvis

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är bra att Norrtäljemodellen säkras pengar för detta år. Men för oss i Vänsterpartiet är det avgörande att det skapas en modell som säkrar en långsiktig lösning.

Vänsterpartiet drev på för att få fram 7,5 miljarder kronor extra till välfärden från regeringen. En del av de pengarna används nu för att bibehålla kvaliteten på vården i Norrtälje och än en gång ”rädda Norrtäljemodellen”.

Vi vill arbeta fram en ersättning till Norrtälje sjukhus som går i takt med ersättningen till regionens övriga sjukhus. Om vi får rättvisa också på denna punkt blir det inga underskott, skriver fyra företrädare för Vänsterpartiet.

Bild: Måna J Roos

Det handlar om dryga 130 miljoner kronor extra för Norrtäljemodellen år 2020. Det är förvisso 40 miljoner kronor mindre än Vänsterpartiets budgetförslag på 170 miljoner (150 miljoner från regionen och 20 miljoner från kommunen).

Annons

Annons

Men vi är glada att den styrande blågröna majoriteten nu insett att det behövs ett extra tillskott. Säkert bidrog de fackliga organisationernas protester och demonstrationen mot nedskärningarna i vården i Norrtälje till detta beslut. Det lönar sig att protestera!

Norrtäljemodellen behöver inte bara bibehållas utan även vidareutvecklas. Den är ett högintressant alternativ till den vårdvalscirkus och fragmentiseringen av vård som pågår i den övriga regionen.

Vänsterpartiet understryker att extrapengarna handlar om en engångssumma som bara räddar år 2020. Därför krävs en långsiktig lösning för en sammanhållen, tillgänglig vård av hög kvalitet i Norrtälje. Som det ser ut nu är vården i kommunen förhållandevis billig samtidigt som vi ser stora behov hos befolkningen. Vi har dubbelt så många äldre som övriga regionen, vi har en stor andel lågutbildade, låg medelinkomst, höga sjukskrivningstal och höga ohälsotal bland barn och unga. Men Norrtäljemodellen ger oss unika möjligheter att ta tag i detta.

Vi måste finna lösningar på problemen också på lång sikt. Vänsterpartiet vill ha en rättvis tilldelning av resurser till Norrtäljemodellen, utifrån den befolkning och de behov som finns här.

Vi är glada att de övriga partierna i direktionen för KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) nyligen gav stöd för vårt förslag att trycka på regionen om att fördela den statliga läkemedelsförmånen efter behov. I dag fördelas den utifrån befolkningsandel och orsakar stora förluster för Norrtälje. Med en ny och rättvis fördelning av läkemedelsförmånen skulle en stor del av de ekonomiska underskotten försvinna.

Annons

Annons

Vi vill också arbeta fram en ersättning till sjukhuset som går i takt med ersättningen till regionens övriga sjukhus. Om vi får rättvisa också på denna punkt blir det inga underskott.

Kommunen måste bestämma vilken äldreomsorg vi vill erbjuda våra äldre, vill vi ha en äldreomsorg efter behov eller en som anpassas till en snålt tilltagen budget? I KSON finns en tradition att planera äldreomsorg efter given budget och inte efter faktiska behov. Vi ska givetvis inte slösa bort pengar, men det finns inget självändamål i att driva verksamheter mot kortsiktiga ekonomiska besparingar.

Vi behöver kunna erbjuda såväl förebyggande och hälsofrämjande insatser som vårdande och behandlande. Det är viktigt att inte snåla in på saker som måltider, daglig verksamhet, träffpunkter, öppen förskola, ungdomsmottagning.

Norrtäljemodellen ska utvecklas, inte avvecklas. Vi behöver lyfta fram fördelarna med en sammanhållen vård och omsorg och synliggöra dessa.

Den politiska direktionen måste bli tydlig gentemot ägarna av modellen: Region Stockholm och Norrtälje kommun, och se till att de tillskjuter de resurser som behövs för att erbjuda en jämlik vård och omsorg i Norrtälje och i hela regionen.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare Vänsterpartiet Region Stockholm, ledamot KSON

Thomas Magnusson (V), vice gruppledare Vänsterpartiet Region Stockholm, ersättare KSON

Jessica Hilweÿn (V), ledamot KSON

Ingela Brinkefeldt (V), ersättare KSON

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan